Oppføringer av ostraadtror

Østraadt Rør søker etter produksjonsmedarbeidere

Østraadt Rør AS er morselskap i Østraadt Rør Gruppen, som bestør av selskapene Østraadt Øst AS, Norsk Betong AS og Skarpnes Rør AS.Gruppen er blant landets ledende produsenter av blant annet betongprodukter for vann- og avløpssektoren, kabel og trafikksikring. Østraadt Rør har 58 ansatte. Fabrikken er lokalisert på Sviland utenfor Sandnes. På grunn av økt […]

Karmsund Havn

Karmøy Kommune er i full gang med å etablere et nytt havneområde på Husøy; Karmsund Havn. Kommunen investerer rundt 300 millioner på to nye kaier og en containerterminal. Totalt vil det opparbeides ca. 235 dekar nytt areal. Vassbakk & Stol utfører grunnarbeidet for Karmøy Kommune og Østraadt Rør Gruppen leverer VA- og vegsikringsprodukter, blant annet skal […]

Boks Kulvert

Østraadt Rør Gruppen har registrert behov for større kapasitet i rørene og det er på bakgrunn av dette vi satte i gang et prosjekt for å se på muligheten til å levere Boks Kulvert som et alternativ. Etter en lenger periode med undersøkelse av forskjellige metoder og leverandører ble det satt sammen en prosjektgruppe som […]

Utleie av BSV Løfteklyper

Fra 2018 avvikler Østraadt Rør utleie av BSV Løfteklyper. Naboen Utleie AS vil drive utleien videre. Naboen har gode systemer  som ivaretar kontroll, sertifisering og kvalitet på produkter som leies ut. Klypene vil være tilgjengelig for utleie fra Naboen 05.02.2018. Østraadt Rør vil avvikle utleie samme dato. Østraadt Rør vil fortsatt kunne tilby salg og utleie […]

Miljøsertifisert

Østraadt Rør er miljøsertifisert av Kontrollrådet! Dette innebærer at Østraadt Rør skal framstå som en miljøbevisst organisasjon som tar ansvar for mennesker og naturen , og med det føre en aktiv politikk som skal hindre utslipp som skader miljøet. For å bevisstgjøre bedriftens miljøpolitikk innad blant alle ansatte samt erklære vår miljøpolitikk for myndigheter og allmenheten, […]

Månedens Bedrift

Østraadt Rør Gruppen gratulerer Skarpnes Rør etter NHO Agder nylig kåret dem til månedens bedrift. Les hele saken på NHOs nettsider her.

Vannkum med Mammut

Østraadt Rør Gruppen har, i samarbeid med Furnes Jernstøperi AS, utviklet Mammut støpejernskonsoll. En løsning for vannkummer godkjent etter krav i VA-miljøblad 112. Det har siden 2011 pågått et arbeid for å styrke sikkerheten i vannkummer. Formålet med arbeidet var å redusere mulighetene for feil og gjøre vannkummen til et sikkert sted å jobbe. Rørinspeksjon […]