Utleie av BSV Løfteklyper

Fra 2018 avvikler Østraadt Rør utleie av BSV Løfteklyper.

Naboen Utleie AS vil drive utleien videre. Naboen har gode systemer  som ivaretar kontroll, sertifisering og kvalitet på produkter som leies ut. Klypene vil være tilgjengelig for utleie fra Naboen 05.02.2018. Østraadt Rør vil avvikle utleie samme dato.

Østraadt Rør vil fortsatt kunne tilby salg og utleie av Congrip universalhode, Congrip Monteringskjetting og Monteringsklype Ø300-1200mm.

Produktkatalog 2017

Ny produktkatalog for 2017 er klar og kan lastes ned her. I år har vi valgt å legge prisene inn i katalogen slik at det ikke blir en separat prisliste i år.

Ønsker du å få tilsendt vår produktkatalog?  Send en mail med adresse og antallet du ønsker til ror@ostraadtror.no.

Prisjustering 2017

På grunn av en generell prisøkning på våre råvarer og en generell lønnsøkning justerer Østraadt Rør Gruppen prisen opp 3%

Vannkum med Mammut

1261-150 med ventil og kum_1

Østraadt Rør Gruppen har, i samarbeid med Furnes Jernstøperi AS, utviklet Mammut støpejernskonsoll. En løsning for vannkummer godkjent etter krav i VA-miljøblad 112.

Det har siden 2011 pågått et arbeid for å styrke sikkerheten i vannkummer. Formålet med arbeidet var å redusere mulighetene for feil og gjøre vannkummen til et sikkert sted å jobbe. Rørinspeksjon Norge (RIN) har ledet arbeidet sammen med flere aktører, blant annet MEF, NRL og en rekke kommuner og private firma. Dette arbeidet resulterte i 2015 til VA miljøblad 112 og nye kravspesifikasjoner for vannkummer.

Med bakgrunn i dette materialet har vi, sammen med Furnes, utviklet konsollen Mammut som sammen med vår vannkum er godkjent i henhold til VA -miljøblad 112.

Styrkeklasser:

Styrkeklasse 10      DN100

Styrkeklasse 15      DN100/DN150

Styrkeklasse 25      DN150/DN200

Styrkeklasse 30      DN200/DN250

Styrkeklasse 45      DN250/DN300