Østraadt Øst avd. Gjøvik søker Lagermedarbeider

Østraadt Øst AS er en del av Østraadt Rør Gruppen som har hovedkontor i Sandnes. Andre avdelinger i gruppen ligger i Arendal, Stokke, Sandvika og Skedsmo. Østraadt Rør Gruppen er blant landets ledende leverandører av betong produkter til vann/avløp, kabel og trafikksikring.

Arbeidsoppgaver

 • Kjerneboring
 • Montering av VA- armaturer i kummer
 • Lasting og lossing av biler.
 • Mottakskontroll
 • Ekspedering av kunder på lokasjon, per telefon og e-post.
 • Ordreregistrering og bestilling av varer
 • Forefallende arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra bransjen er ønskelig, men ikke et absolutt krav
 • Erfaring fra lignende arbeidsoppgaver.
 • Truckførerbevis.
 • Ønskelig med førerkort klasse BE

Personlige egenskaper

 • Lærevillig og praktisk anlagt
 • Ansvarsbevisst og positiv
 • Utadvendt og har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og serviceinnstilt.

Vi kan tilby

 • En trygg arbeidsplass i en solid bedrift.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Relevant opplæring etter individuell vurdering.

For spørsmål vedrørende stillingen kan du kontakte Gøran Gutubakken på tlf. 489 91 038

Skriftlig søknad med CV sendes innen 15.02.19. goran.gutubakken@ostraadtror.no

Østraadt Rør søker etter produksjonsmedarbeidere

Østraadt Rør AS er morselskap i Østraadt Rør Gruppen, som bestør av selskapene Østraadt Øst AS, Norsk Betong AS og Skarpnes Rør AS.Gruppen er blant landets ledende produsenter av blant annet betongprodukter for vann- og avløpssektoren, kabel og trafikksikring. Østraadt Rør har 58 ansatte. Fabrikken er lokalisert på Sviland utenfor Sandnes.

På grunn av økt vekst ønsker vi å styrke vår kapasitet i produksjonen med
produksjonsmedarbeidere.

For mer informasjon om stillingen se her.

Karmsund Havn

Karmøy Kommune er i full gang med å etablere et nytt havneområde på Husøy; Karmsund Havn. Kommunen investerer rundt 300 millioner på to nye kaier og en containerterminal. Totalt vil det opparbeides ca. 235 dekar nytt areal. Vassbakk & Stol utfører grunnarbeidet for Karmøy Kommune og Østraadt Rør Gruppen leverer VA- og vegsikringsprodukter, blant annet skal det leveres over 500 meter Secura anleggsrekkverk og ASR slisserenner.

Byggearbeidene som planlegges utført i denne omgang omfatter opparbeidelse av veisystem inn til containerområdet, samt opparbeidelse av ca. 35 000 m2 kaiområde med fast dekke inklusiv nødvendige VA-tekniske anlegg for håndtering av overvann og spillvann.

Arbeidene med opparbeidelse av det planlagte kontainerområdet startet i august 2018 og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2018.

For mer informasjon se Karmsund Havns nettsider.

Boks Kulvert

Østraadt Rør Gruppen har registrert behov for større kapasitet i rørene og det er på bakgrunn av dette vi satte i gang et prosjekt for å se på muligheten til å levere Boks Kulvert som et alternativ. Etter en lenger periode med undersøkelse av forskjellige metoder og leverandører ble det satt sammen en prosjektgruppe som ble utfordret med å ta skrittet fra teori til praksis.

Det er viktig å gi ansatte utfordringer, opplæring og inkludere dem i arbeidet i bedriften. Det er også viktig at den ansatte selv ønsker å bidra til å videre utvikle Østraadt Rør Gruppen. Dersom disse forutsetningene ligger til grunn, så kan man komme langt med team work.

Boks kulvert prosjektet ble opprettet for å sikre at nyansatte ble involvert i videre utvikling av ØR sin kjernekunnskap. Det må også sies at de nyansatte hadde god bakgrunn til å kunne gå rett inn i prosjektarbeid med tverrfaglig arbeid. De har gjort et glimrende arbeid og med team work har man funnet gode løsninger. ØR har i dette prosjektet brukt gode og engasjerte medarbeidere for å skape et nytt produkt.

Den første serien med boks kulvert er snart ferdig produsert og alle prøve resultater ser veldig lovende ut. Prosjekt teamet er veldig godt fornøyd med resultatene og tilbakemeldingene fra entreprenør er at de er lette og montere i grøften. Boks kulvert blir et spesial produkt som bestilles pr. prosjekt og ØR leverer mange forskjellige størrelser tilpasset nettopp ditt prosjekt.

Deltakerne i prosjektgruppen er Arvid Bjarne Høyland Fabrikksjef, Andrzej Koziel prosjekt ingeniør, Jörg Klinger Formann og André Kvamme Prosjektleder.

Miljøsertifisert

Østraadt Rør er miljøsertifisert av Kontrollrådet!

Dette innebærer at Østraadt Rør skal framstå som en miljøbevisst organisasjon som tar ansvar for mennesker og naturen , og med det føre en aktiv politikk som skal hindre utslipp som skader miljøet. For å bevisstgjøre bedriftens miljøpolitikk innad blant alle ansatte samt erklære vår miljøpolitikk for myndigheter og allmenheten, er vi miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001.

Dokumentasjon på sertifiseringen finnes her.

Månedens Bedrift

Østraadt Rør Gruppen gratulerer Skarpnes Rør etter NHO Agder nylig kåret dem til månedens bedrift.

Les hele saken på NHOs nettsider her.