Østraadt Øst søker ny avdelingsleder på Gjøvik

Østraadt Rør Gruppen (ØRG) består i dag av fire bedrifter lokalisert i Sør-Norge med hovedkontor på Sviland i Sandnes kommune. ØRG er en av landets største leverandører innenfor produkter i betong med hovedtyngde på vann- og avløpsløsninger (VA). Selskapene i gruppen er organisert som selvstendige enheter, men samarbeider tett innenfor kundepleie, produktutvikling og deler kompetansen opparbeidet innen betongfaget. ØRG er et heleid underkonsern av GO Betong AS.

Østraadt Øst består av 3 lager/utsalgssteder, hvorav det ene ligger på Gjøvik. Avdelingens mangeårige leder skal snart trappe ned og gå av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Se mer informasjon om stillingen her.