Prisjustering 2017

På grunn av en generell prisøkning på våre råvarer og en generell lønnsøkning justerer Østraadt Rør Gruppen prisen opp 3%