Oppføringer av ostraadtror

Lederskifte i Østraadt Rør AS

Etter nesten 30 år som daglig leder/adm.dir. i Østraadt Rør AS og Østraadt Rør Gruppen AS, har Johan Wigestrand ønsket å overlate denne lederstillingen i Østraadt Rør AS til Geir Wåland, og som nå fra og med august måned har overtatt denne posisjonen i Østraadt Rør AS, samt at han også tiltrer som Viseadm. Dir. […]

ISOHATT

  På tide å sikre kummene mot Frosten. Østraadt Rør Gruppen er leverandør av WDF Isohatt. Effektiv mot kulden og lav kostnad.   https://www.ostraadtror.no/isohatt/  

E16 Bjørum-Skaret

Østraadt Rør Gruppen ønsker å gratulere Skanska med oppdraget ubygging av E16 Bjørum-Skaret. En stor og viktig jobb som vil bety mye for utførende, leverandører og lokalsamfunnet. Vi i ØRG er stolte over at Skanska har valgt oss, ved Skarpnes Rør, som leverandør til dette prosjektet. Hvor det blant annet skal bygges: To firefelts motorveitunneler […]

Terrengslukplate

Østraadt Rør Gruppen er nå godt i gang med produksjon og leveranser av Terrengslukplater. Beste praksis hvis du vil ha jobben gjort effektivt og økonomisk gunstig. Få jobben gjort, og gjort riktig. Så langt er SVV, Sandnes Kommune og Presis Veidrift godt fornøyd med løsning og utførelse.

Eysturoyar- og Sandoyartunnelene

Østraadt Rør er stolt leverandør av betongprodukter til Eysturoyar- og Sandoyartunnelene på Færøyene. NCC er utførende entreprenør og Østraadt Rør har levert produkter både direkte til NCC og via grossist. Les mer om prosjektet her.

Oljeutskiller levert til Åse Invest AS

Østraadt Rør har levert en oljeutskiller med kapasitet på 40 l/s til Åse Invest AS på Kvål. I tillegg til utskilleren er det satt ned to stk sandfangskummer med høy kapasitet og slisserenner for å få optimal utnyttelse av anlegget.  

Østraadt Rør Gruppen tar miljø og klimautfordringene på alvor

Østraadt Rør Gruppen har hatt fokus en stund på utfordringene rundt miljø og klima. Vi ønsker og gjøre vår del for samfunnet og har derfor tilgjengelig et stort utvalg  olje, lamell, fett og slamutskillere for våre kunder.   https://www.vvsaktuelt.no/org-tar-miljo-og-klimautfordringene-pa-alvor-175893/nyhet.html  

Oljeutskiller levert til buss selskap i Lillestrøm

Østraadt Rør Gruppen har igjennom vår samarbeidspartner Weels levert oljeutskiller 100 l/s med 2 stykk tilhørende sandfang på ca. 30m3 hver. Sluttbruker har ca. 130 busser som kontinuerlig trenger vask som igjen gir stor belastning. Utførende entreprenør er Sport & Grøntanlegg AS. Weels sammen med Sport & Grøntanlegg AS har de siste årene hatt flere […]

Nytt garasjeanlegg på Soma for Stangeland Maskin

Østraadt Rør leverer VA produkter til Stangeland Maskin nye garasjeanlegg på Soma. Det nye anlegget er på ca. 14000 m3, herav ca. 6 000 m3 med garasje/carport og ca. 8ooo m2 uteområde. Uteområdet vil bestå av belegningsstein sammen med ca. 72 meter med ØRG slisserenner.  Vi har også levert fordrøyningsmagasin på ca. 570 m3 samt kummer […]