Skarpnes Rør

Rune Tveiten

Rune Tveiten

Salgsleder VA
Lillian Jakobsen

Lillian Jakobsen

Ekspedisjonsleder
Tore Aanjesen

Tore Aanjesen

Salgsingeniør / konsulent
Jan Terjesen

Jan Terjesen

Produksjonsformann

ASAK AS avd. Kristiansand

Kontaktinformasjon

Tlf ekspedisjon: 38 00 37 80
E-post: ordrekc@asak.no