Skarpnes Rør

Rune Tveiten

Rune Tveiten

Salgsleder VA
Lillian Jakobsen

Lillian Jakobsen

Ekspedisjonsleder
Tore Aanjesen

Tore Aanjesen

Salgsingeniør / konsulent
Øyvind Jørgensen

Øyvind Jørgensen

Produksjonsformann

ASAK AS avd. Kristiansand

Kontaktinformasjon

Tlf ekspedisjon: 37 06 29 99
E-post: post@skarpnes-ror.no