Levering av vannkummer til Forus for Stavanger Kommune

Fornyelse av vannledning på dette prosjektet skjer ved at det trekkes en ny PE-ledning inn i eksisterende ledning. Eksisterende ledning er 300mm, ny dimensjon på ledningen blir 250mm.

Eksisterende kummer er Ø1600, Stavanger Kommune kommer til å beholde denne størrelsen utenom ved VK22 som må oppjusteres til Ø2000 kum.  Ny PE ledning kommer til å bli kuttet et stykke utenfor eksisterende kum for å tilpasses ny kum med påmonterte PE utstikk.

Østraadt Rør skal levere komplett vannkum med konsoll og amatur samt PE stikk med krage og flens.