Sola Rådhus nærmer seg ferdigstilt

Sola kommunes nye rådhus er for tiden under arbeid, og skal etter planen stå klart i desember 2019. Dette blir et folkets rådhus – en god møteplass for kommunens innbyggere. Rådhuset dimensjoneres for rundt  275 ansatte og er på netto areal på ca. 5000 m2.

Østraadt Rør har blant annet levert 128 meter med 1900mm x 2100mm boks kulvert som skal fungere som et fordrøynings magasin. Det er også levert diverse kummer, rør og slisserenner med slisseforhøyere til prosjektet. Arbeidet er utført av Nordbø maskin som er totalleverandør på VA anlegget.