Terrengslukplate

Østraadt Rør Gruppen er nå godt i gang med produksjon og leveranser av Terrengslukplater. Beste praksis hvis du vil ha jobben gjort effektivt og økonomisk gunstig. Få jobben gjort, og gjort riktig.

Så langt er SVV, Sandnes Kommune og Presis Veidrift godt fornøyd med løsning og utførelse.