Vannkum med Mammut

1261-150 med ventil og kum_1

Østraadt Rør Gruppen har, i samarbeid med Furnes Jernstøperi AS, utviklet Mammut støpejernskonsoll. En løsning for vannkummer godkjent etter krav i VA-miljøblad 112.

Det har siden 2011 pågått et arbeid for å styrke sikkerheten i vannkummer. Formålet med arbeidet var å redusere mulighetene for feil og gjøre vannkummen til et sikkert sted å jobbe. Rørinspeksjon Norge (RIN) har ledet arbeidet sammen med flere aktører, blant annet MEF, NRL og en rekke kommuner og private firma. Dette arbeidet resulterte i 2015 til VA miljøblad 112 og nye kravspesifikasjoner for vannkummer.

Med bakgrunn i dette materialet har vi, sammen med Furnes, utviklet konsollen Mammut som sammen med vår vannkum er godkjent i henhold til VA -miljøblad 112.

Styrkeklasser:

Styrkeklasse 10      DN100

Styrkeklasse 15      DN100/DN150

Styrkeklasse 25      DN150/DN200

Styrkeklasse 30      DN200/DN250

Styrkeklasse 45      DN250/DN300