E16 Bjørum-Skaret

Østraadt Rør Gruppen ønsker å gratulere Skanska med oppdraget ubygging av E16 Bjørum-Skaret. En stor og viktig jobb som vil bety mye for utførende, leverandører og lokalsamfunnet. Vi i ØRG er stolte over at Skanska har valgt oss, ved Skarpnes Rør, som leverandør til dette prosjektet. Hvor det blant annet skal bygges: To firefelts motorveitunneler […]

Terrengslukplate

Østraadt Rør Gruppen er nå godt i gang med produksjon og leveranser av Terrengslukplater. Beste praksis hvis du vil ha jobben gjort effektivt og økonomisk gunstig. Få jobben gjort, og gjort riktig. Så langt er SVV, Sandnes Kommune og Presis Veidrift godt fornøyd med løsning og utførelse.