Boks Kulvert

Østraadt Rør Gruppen har registrert behov for større kapasitet i rørene og det er på bakgrunn av dette vi satte i gang et prosjekt for å se på muligheten til å levere Boks Kulvert som et alternativ. Etter en lenger periode med undersøkelse av forskjellige metoder og leverandører ble det satt sammen en prosjektgruppe som ble utfordret med å ta skrittet fra teori til praksis.

Det er viktig å gi ansatte utfordringer, opplæring og inkludere dem i arbeidet i bedriften. Det er også viktig at den ansatte selv ønsker å bidra til å videre utvikle Østraadt Rør Gruppen. Dersom disse forutsetningene ligger til grunn, så kan man komme langt med team work.

Boks kulvert prosjektet ble opprettet for å sikre at nyansatte ble involvert i videre utvikling av ØR sin kjernekunnskap. Det må også sies at de nyansatte hadde god bakgrunn til å kunne gå rett inn i prosjektarbeid med tverrfaglig arbeid. De har gjort et glimrende arbeid og med team work har man funnet gode løsninger. ØR har i dette prosjektet brukt gode og engasjerte medarbeidere for å skape et nytt produkt.

Den første serien med boks kulvert er snart ferdig produsert og alle prøve resultater ser veldig lovende ut. Prosjekt teamet er veldig godt fornøyd med resultatene og tilbakemeldingene fra entreprenør er at de er lette og montere i grøften. Boks kulvert blir et spesial produkt som bestilles pr. prosjekt og ØR leverer mange forskjellige størrelser tilpasset nettopp ditt prosjekt.

Deltakerne i prosjektgruppen er Arvid Bjarne Høyland Fabrikksjef, Andrzej Koziel prosjekt ingeniør, Jörg Klinger Formann og André Kvamme Prosjektleder.