Karmsund Havn

Karmøy Kommune er i full gang med å etablere et nytt havneområde på Husøy; Karmsund Havn. Kommunen investerer rundt 300 millioner på to nye kaier og en containerterminal. Totalt vil det opparbeides ca. 235 dekar nytt areal. Vassbakk & Stol utfører grunnarbeidet for Karmøy Kommune og Østraadt Rør Gruppen leverer VA- og vegsikringsprodukter, blant annet skal det leveres over 500 meter Secura anleggsrekkverk og ASR slisserenner.

Byggearbeidene som planlegges utført i denne omgang omfatter opparbeidelse av veisystem inn til containerområdet, samt opparbeidelse av ca. 35 000 m2 kaiområde med fast dekke inklusiv nødvendige VA-tekniske anlegg for håndtering av overvann og spillvann.

Arbeidene med opparbeidelse av det planlagte kontainerområdet startet i august 2018 og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2018.

For mer informasjon se Karmsund Havns nettsider.