Vannkummen er en del av ett prosjekt som har pågått siden Januar 2016 med fornyelse av vann, overvann og spillvann.

Vannledningen har en lengde på ca. 2 km, denne vannkummen er installert ved Krokemoa i Sandefjord.

 Kummen er på ca 10 tonn med amatur og vannmåler montert, levert av Norsk Betong.