INFORMASJON TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE I FORBINDELSE MED CORONA VIRUSET OG TILTAK SOM KOMMER AV DETTE.

Vi som bedrift tar på alvor det som nå skjer i forbindelse med Corona viruset som herjer landet vårt.

I denne forbindelse ønsker vi å bidra til at vi minsker mulighetene for å smitte andre eller bli smittet. Vi kommer derfor ikke til å foreta møtevirksomhet hverken hos oss selv eller hos andre. Vi kan selvfølgelig foreta telefonmøter og skypemøter.

Det viktigste i denne perioden er selvfølgelig å ivareta ansatte, kunder og leverandører og unngå mest mulig kontakt. Vi ønsker derfor at alle som kommer innom oss er nøye med håndvask og desinfeksjon av hender. I tillegg holder 1 meters avstand slik som regjeringen ber oss om.

Vi gjør vårt ytterste for at vi skal kunne opprettholde full produksjon både på ordinære varer og spesialvarer. Men utfordringer kan komme og vil komme.

Vi vil be om forståelse for at noen varer kan gå tomme på lager i denne sitasjonen.

 

Med vennlig hilsen

 

Johan Wigestrand.