Miljøsertifisert

Østraadt Rør er miljøsertifisert av Kontrollrådet!

Dette innebærer at Østraadt Rør skal framstå som en miljøbevisst organisasjon som tar ansvar for mennesker og naturen , og med det føre en aktiv politikk som skal hindre utslipp som skader miljøet. For å bevisstgjøre bedriftens miljøpolitikk innad blant alle ansatte samt erklære vår miljøpolitikk for myndigheter og allmenheten, er vi miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001.

Dokumentasjon på sertifiseringen finnes her.