Nytt garasjeanlegg på Soma for Stangeland Maskin

Østraadt Rør leverer VA produkter til Stangeland Maskin nye garasjeanlegg på Soma.

Det nye anlegget er på ca. 14000 m3, herav ca. 6 000 m3 med garasje/carport og ca. 8ooo m2 uteområde. Uteområdet vil bestå av belegningsstein sammen med ca. 72 meter med ØRG slisserenner.

 Vi har også levert fordrøyningsmagasin på ca. 570 m3 samt kummer og rørdeler.

 Det nye anlegget skal bli brukt til lagring av diverse utstyr og vil stå ferdig innen Desember 2020.