Østraadt Øst har levert lamellutskiller med kapasitet 75-750 ltr/s

Lamellutskiller samt alle kummer for VA, støyskjerming og kabelkummer er levert til prosjektet E6 Selsverket i Sel Kommune.

 SVV ønsket seg en utskiller som kunne håndtere utslippet av en tankbil/spyling og vasking av tunnel. Grunnen for Østraadt Øst tilbudte en så stor lamelluskiller er på grunn av at det er en drikkevannskilde i nærheten som utskilleren må takle.

 Sandfang/sedimenterings anlegg på ca. 24 kubikk i forkant av lamellutskilleren for å takle utfordringene som kan oppstå.

 Vi er stolt av å ha samarbeidet både med SVV og utførende entreprenør Stian Brenden Maskinservice på dette prosjektet.