Oljeutskiller levert til buss selskap i Lillestrøm

Østraadt Rør Gruppen har igjennom vår samarbeidspartner Weels levert oljeutskiller 100 l/s med 2 stykk tilhørende sandfang på ca. 30m3 hver. Sluttbruker har ca. 130 busser som kontinuerlig trenger vask som igjen gir stor belastning.

Utførende entreprenør er Sport & Grøntanlegg AS.

Weels sammen med Sport & Grøntanlegg AS har de siste årene hatt flere store VA anlegg de har samarbeidet om.