Entreprenør: NCC
Byggherre: Statens Vegvesen
Prosjekt: Rv4. Gran grense-Jaren
År: 2013-2016
Produkter: 2500m rør, 350 trekkekummer, 400stk sandfang, 150stk overvannskummer, 50stk Vannkummer, Fordrøyningsmagasin ø1400mm
Om: Høsten 2013 startet utbyggingen av den 9,3 kilometer lange strekningen fra Lunner grense til Jaren (krysset hvor rv. 4 og fv. 34 møtes) til firefelts veg med midtdeler. Fredag 16. desember 2016 ble 7,5 kilometer av strekningen åpnet for trafikk. Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen øst for Gran sentrum vil bli tatt i bruk sommeren 2017.

Entreprenør: Opedal Anlegg
Byggherre: Statens Vegvesen
Prosjekt: Stordal-Etne E134
År: 2015
Produkter: 210m Secura m/Støyskjerm
Om: 52 stk. Secura N2 blokker a’ 4,0m og 1 blokk a’ 2m, totalt 210 lm. Ble produsert og montert av Østraadt Rør Gruppen. Blokkene ble montert på vegkanten av gang/sykkelsti. 210m ble montert i løpet av 2 arbeidsdager.

Kunde: Br. Dahl
Byggherre: FREVAR
Prosjekt: Borredalsdammen
År: 2014
Produkter: 436 stk 900mm Belastningslodd
Om: Det ble levert  436stk Ø900 lodd til Fredrikstad, nærmere bestemt Borredalsdammen, som er FREVAR sitt drikkevannsmagasin.
Hvert lodd hadde en egenvekt på 1850kg og det ble levert totalt 806,6 tonn med Ø900 lodd fra Østraadt Rør. Loddene ble monteres på en SDR 17.

Entreprenør: QPS AS
Byggherre:
Prosjekt: Inntaksledning Storvika
År: 2016
Produkter: Ø1000 og Ø800 boltefrie lodd
Om: Det ble levert 85stk Ø1000 og 14stk Ø800 boltefrie lodd til inntaksledning og utløpsledning.

Entreprenør: Rygg Maskin AS
Byggherre: Randaberg Kommune
Prosjekt: Harestad Skole
År: 2016
Produkter: ø2000m rør og kummer
Om: 130m Fordrøyningsmagasin

Entreprenør: Martinsen & Duvholt
Byggherre: Statens vegvesen Region sør
Prosjekt: Barkåker – Kjelle
År: 2015
Produkter: Levert ca 40 kummer ( SF, OV, SP samt spesial laget kum for å ivareta sjøørret i bekk )
Om: Det ble etablert 3664 m ny gang- og sykkelveg langsmed fv.650 og fv.308 fra Barkåker til Kjelle

Entreprenør: Carl C. Fon AS
Byggherre: Sandefjord Kommune
Prosjekt: Nytt lokalmedisinsk senter
År: 2015/2016
Produkter: Levert ca 30 kummer ( SF, OV, SP samt Ø1600mm fordrøyning – 120m fordelt på 3 strenger )
Om: Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende del og oppføring av 3 nye tilbygg. Det er ca. 7300 m2 som ble ombygd/oppgradert og til sammen ca. 3900 m2 som utgjør nye arealer. Utarbeidelse av utomhusanlegg er inkludert i prosjektet.

Entreprenør: ØPD
Byggherre: Hias IKS
Prosjekt: Sjøledninger Brumunddal – RA Hamar
År: 2016/2017
Produkter: Totalt 4 522 tonn belastningslodd av forskjellige størrelser.
Om: Hias IKS skal bygge ny pumpestasjon i Brumunddal. Det legges ny hovedpumpeledning fra Brumunddal i Ringsaker til Hias IKS renseanlegg i Stange. Eksisterende pumpeledninger skal bli fremtidige reserveledninger, og det skal legges en ny reserveledning fra Storhamarstranda. Det skal forøvrig legges en vannledning og en nødoverløpsledning.