UTSKILLERDAGEN 23. April

Østraadt Rør ønsker å rette fokus mot utskiller problematikken som eksisterer i det norske samfunn. Foredragsholdere fra Fylkesmannen, IVAR(Interkommunalt Vann Avløp Renovasjon), Sandnes Kommune og SAR Gruppen(Spesial Avfall Rogaland) som ønsker å belyse hvilke krav og utfordringer som finnes. Vi tror at kompetansenivået kan heves i alle ledd der tverrfaglighet og et samspill mellom de involverte parter blir viktig.

Vi i Østraadt Rør ønsker sammen med dere å løfte den faglige diskusjonen opp på et nivå! Hvor vi kan komme et steg nærmere en funksjonell løsning for fremtidens utskillere

 

AGENDA

09.00 – Østraadt Rør ønsker velkommen

 

09.15 – Fylkesmannen tar oss igjennom gjeldene krav og normer, samt tiltak som kan iverksettes

 

09.50 – Ivar

Selskapet eies av 11 kommuner i Rogaland og har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon.

Hvordan jobber IVAR med Kommunene for å oppnå sine målsetninger?

 

10.25 – Sandnes Kommune

Presenterer handlingsplan for håndtering av utskillere, utfordringer og veien videre

 

11.00 – SAR Gruppen

Driver med komplett avfall styring med hovedvekt på farlig avfall og bore avfall. (Suge- og spyletjenester)

Hvilke utfordringer opplever tømmefirma i forbindelse med drift og vedlikehold

 

11.30 – SAR

Formål med utskillere og hva de kan håndtere

 

12.00 – Lunsj

 

12.30 – Q&A

 

13.00 – Demo

 

14.00 – Slutt

 

Ved påmelding, send mail til rolf.eikeskog@ostraadtror.no eller bjorn.fjermestad@ostraadtror.no