T2/T3 Anleggsrekkverk

Secura leveres som anleggsrekkverk i klasse T2 og T3. Anleggsrekkverk monteres direkte fra kranbil, eller med truck. Ved løfting kan Congrip løfteanker benyttes
på innstøpte løfteanker eller pallegaffel i drenasjeåpning.
Anleggsrekkverket sikrer en trygg arbeidsplass for de som skal utføre arbeid langs vei eller andre utsatte plasser.
Krever en vesentlig kortere rekkverkslengder sett i forhold til andre produkter på markedet og har en lav kurvatur radius.
Risikoklasse A

Art.nr Benevning Godkjent klasse Arb. Bredde Lengde mm Bredde mm Høyde mm Vekt  kg Pris
NSEN1317 NS-EN1317
30020 Anleggsrekkverk grå T2 W4 2000 450 700 750 5.070,-
30025 Anleggsrekkverk grå m/ hylse T2 W4 2000 450 700 750 5.720,-
30030 Anleggsrekkverk hvit T2 W4 2000 450 700 750 6.700,-
30035 Anleggsrekkverk hvit m/hylse T2 W4 2000 450 700 750 7.330,-

Secura kan også leies. Ta kontakt for pris.

Andre fordeler:

• Innstøpt støpejernslås
• Drenasje/gaffeltruck åpninger
• Kan leveres hvitmalt
• T2 kan leveres med skilthylse
• Hurtig å montere/demontere
• Gjenbruk

Type Lengde MIN HR MIN VR SPES HR SPES VR
N1 4 m 60 m 120 m 20 m 60 m
T2 2 m 30 m 120 m 10 m 30 m

HR = Horisontalradius VR = Vertikalradius Spes = Spesiallås.

NB! Spesiallås tillates ikke oppsatt til bruk i standard midtskiller. Spesiallås benyttes hovedsakelig til midlertidig rekkverk og ved stor kurvatur utenfor vei. Elementlengde 2 meter tillates ikke oppsatt til standard midtskiller annet enn til tilpasninger.