Utskillere

Oljeutskiller

Østraadt Rør Gruppen leverer oljeutskiller med koalesensfilter, klasse 1 i henhold til NS-EN 858-1.
Tilgjengelig i kapasiteter fra 1,5 liter per sekund opp til 100 liter per sekund.
Oljeutskiller med kapasitet opp til 200 liter per sekund kan leveres på forespørsel.

Oljeutskilleren fra Østraadt Rør Gruppen har flere fordeler mot tradisjonelle løsninger:

 • Utskilleren leveres med Ø800mm lokk og ramme uavhengig om det velges kjegle eller topplate.
  Dette gir enklere og sikker adkomst for vedlikehold og tømming.
 • Koalesensfilteret henger opp fra bunnen slik at sedimenter og slam ikke legger seg rundt filteret.
  Det betyr enklere rengjøring og filterbytte.
 • Integrert prøvetakningspunkt.
 • Alt innvendig utstyr i kummen leveres ferdig montert. Det er bare å koble rørene i pakningene som allerede står i kummen. Dette gir en enkel og hurtig montering av utskilleren.
 • Betongens tyngde og styrke gjør at det er liten fare for oppdrift, samt at det er uproblematisk å plassere den i trafikkerte områder.

Ta kontakt med ditt nærmeste avdelingskontor for mer informasjon eller pris.

Klikk her for å laste ned vårt dimensjoneringsprogram for oljeutskiller.

Fettutskiller

Østraadt Rør Gruppen leverer fettutskiller i henhold til NS-EN 1825-1.
Tilgjengelig i kapasiteter fra 2 liter per sekund opp til 15 liter per sekund.

Fettutskilleren fra Østraadt Rør Gruppen har flere fordeler mot tradisjonelle løsninger:

 • Alt innvendig utstyr i kummen leveres ferdig montert. Det er bare å koble rørene i pakningene som allerede står i kummen. Dette gir en enkel og hurtig  montering av utskilleren.
 • Kummen markeres slik at lysåpningen alltid vil være rett over utløpsskjermen. Dette gjør det enkelt å komme til for prøvetakning.
 • Betongens tyngde og styrke gjør at det er liten fare for oppdrift, samt at det er uproblematisk å plassere den i traffikerte områder.

Ta kontakt med ditt nærmeste avdelingskontor for mer informasjon eller pris.

Klikk her for å laste ned vårt dimensjoneringsprogram for fettutskiller.

Lamellutskiller

Østraadt Rør Gruppen leverer lamellutskiller i henhold til NS-EN 858.
Tilgjengelig fra og med kapasiteter 20 liter per sekund opp til 750 liter per sekund i dimensjonene Ø1600mm og Ø2000mm

Lamellutskilleren fra Østraadt Rør Gruppen har flere fordeler mot tradisjonelle løsninger:

 • Utskilleren leveres med lysåpning 700x1400mm i topplaten. Dette gir enklere adkomst for vedlikehold og tømming.
 • Alt innvendig utstyr i kummen leveres ferdig montert. Det er bare å koble rørene i pakningene som allerede står i kummen. Dette gir en enkel og hurtig  montering av utskilleren.
 • Betongens tyngde og styrke gjør at det er liten fare for oppdrift, samt at det er uproblematisk å plassere den i traffikerte områder.

Ta kontakt med ditt nærmeste avdelingskontor for mer informasjon eller pris.

Pumpekum for infiltrasjonsanlegg

Pumpekum benyttes når det ikke er mulig med selvfall eller at kommunen pålegger denne løsningen.

En neddykket pumpe i kummen tilfører infiltrasjonsanlegget avløpsvann i korte støt og fordeler avslammet vann i hele anlegget. Pumper med nødvendig kapasitet leveres ferdig montert i kummer med diameter Ø650mm eller Ø1000mm, alt etter støtvolumets behov.

Slamavskiller og pumpekum i betong utgjør et komplett avløpsanlegg hvor kummene normalt kan tilbakefylles med stedlige masser.

*Pris på forespørsel