Utskillere

Oljeutskiller

Østraadt Rør Gruppen har nå kommet på markedet med oljeutskiller med coalescensfilter, klasse 1 i henhold til NS-EN 858-1. Oljeutskilleren er tilgjengelig fra og med kapasiteter 1,5 liter per sekund opp til 40 liter per sekund. Oljeutskiller med kapasitet opp til 100 liter per sekund kan leveres på forespørsel.

Oljeutskilleren fra Østraadt Rør Gruppen har flere fordeler mot tradisjonelle løsninger:

 • Utskilleren leveres med Ø800mm lokk og ramme uavhengig om det velges kjegle
 • eller topplate. Dette gir enklere adkomst for vedlikehold og tømming.
 • Coalescensfilteret henger opp fra bunnen slik at sedimenter og slam ikke legger seg rundt filteret. Filteret er også noe kortere som gjør det lettere å bytte.
 • Integrert prøvetakningspunkt.
 • Alt innvendig utstyr i kummen leveres ferdig montert. Det er bare å koble rørene i pakningene som allerede står i kummen. Dette gir en enkel og hurtig montering av utskilleren.
 • Betongens tyngde og styrke gjør at det er liten fare for oppdrift, samt at det er uproblematisk å plassere den i traffikerte områder.

Ta kontakt med ditt nærmeste avdelingskontor for mer informasjon eller pris.

Klikk her for å laste ned vårt dimensjoneringsprogram for oljeutskiller.

Fettutskiller

Østraadt Rør Gruppen er nå leveringsklar med fettutskiller i henhold til NS-EN 1825-1. Fettutskilleren er tilgjengelig fra og med kapasiteter 1,5 liter per sekund opp til 15 liter per sekund.

Fettutskilleren fra Østraadt Rør Gruppen har flere fordeler mot tradisjonelle løsninger:

 • Alt innvendig utstyr i kummen leveres ferdig montert. Det er bare å koble rørene i pakningene som allerede står i kummen. Dette gir en enkel og hurtig  montering av utskilleren.
 • Kummen markeres slik at lysåpningen alltid vil være rett over utløpsskjermen. Dette gjør det enkelt å komme til for prøvetakning.
 • Betongens tyngde og styrke gjør at det er liten fare for oppdrift, samt at det er uproblematisk å plassere den i traffikerte områder.

Ta kontakt med ditt nærmeste avdelingskontor for mer informasjon eller pris.

Klikk her for å laste ned vårt dimensjoneringsprogram for fettutskiller.

Lamellutskiller

Østraadt Rør Gruppen er nå leveringsklar med lamellutskiller i henhold til NS-EN 858. Lamellutskilleren er tilgjengelig fra og med kapasiteter 20 liter per sekund opp til 750 liter per sekund i dimensjonene Ø1600mm og Ø2000mm

Lamellutskilleren fra Østraadt Rør Gruppen har flere fordeler mot tradisjonelle løsninger:

 • Utskilleren leveres med lysåpning 700x1400mm i topplaten. Dette gir enklere adkomst for vedlikehold og tømming.
 • Alt innvendig utstyr i kummen leveres ferdig montert. Det er bare å koble rørene i pakningene som allerede står i kummen. Dette gir en enkel og hurtig  montering av utskilleren.
 • Kummen markeres slik at lysåpningen alltid vil være rett over utløpsskjermen. Dette gjør det enkelt å komme til for prøvetakning.
 • Betongens tyngde og styrke gjør at det er liten fare for oppdrift, samt at det er uproblematisk å plassere den i traffikerte områder.

Ta kontakt med ditt nærmeste avdelingskontor for mer informasjon eller pris.

Slamavskiller

Premod slamavskiller er uformet for å tilfredsstille «Forskrift om utslepp fra separate avløpsanlegg». Størrelsen bestemmes ut fra antall boenheter som skal tilknyttes. Ved infiltrasjon i grunnen føres avløpsvannet til en fordelingskum forbundet med jordgrøftene.

Spesifikasjoner standard slamavskillere:
– 2 kammer med våtvolum 2m3
– 3 kammer med våtvolum 3 m3, 4 m3 og 7 m3
– Spesialstøpt tett bunnseksjon.
– Standard kumringer, kjegle og lokk
– Skillevegger med forlenger.
Fugemørtel leveres med.
– Dykket utløp Ø110mm
– Nødvendige pakninger

Større slamavskillere leveres med 3 kammer og foreskrevet våtvolum. Løsningen tilpasses ønsket totalhøyde, og består som oftest av flere kummer av ulik størrelse hvor hver kum utgjør et kammer. Standard kumelementer benyttes. For slamavskillere større enn ca. 15m3 anbefales bruk av FAVA rør som produseres med ønsket  kammerinndeling og våtvolum.

Art.nr Benevning Innv. Dia mm Høyde mm Volum M3 Antall Kammer stk Vekt kg Pris
21670 Slamavskiller 2000 1900 3 3 4900 16 360,-
21672 Slamavskiller 1600 2100 2 2 3600 14 160,-
21674 Slamavskiller 2000 2400 4 3 6400 18 890,-
21676 Slamavskiller 2000 3400 7 3 8700 29 100,-

Pumpekum for infiltrasjonsanlegg

Pumpekum benyttes når det ikke er mulig med selvfall eller at kommunen pålegger denne løsningen.

En neddykket pumpe i kummen tilfører infiltrasjonsanlegget avløpsvann i korte støt og fordeler avslammet vann i hele anlegget. Pumper med nødvendig kapasitet leveres ferdig montert i kummer med diameter Ø650mm eller Ø1000mm, alt etter støtvolumets behov.

Slamavskiller og pumpekum i betong utgjør et komplett avløpsanlegg hvor kummene normalt kan tilbakefylles med stedlige masser.

*Pris på forespørsel