ASR SLISSERENNE 

ASR Slisserenne er utviklet for å ta imot overvann på større arealer med fast dekke. Systemet passer ypperlig på områder som flyplasser, bussterminaler, kaiområder parkeringsplasser og industriarealer. Slisserennene opptar vannet og transporterer det bort på en enkel og sikker måte. Elementene leveres med standard 30mm slisseåpning, men kan også leveres med 20mm slisseåpning. Vinkel element lages fra 0gr -90gr.

DATA
Systemet består av renne-, inspeksjons- og utløpselementer med skjøter som for falsrør FAVA 300mm. Vannføringskapasitet i renneløpet er 35 liter pr. sekund ved horisotalforlegning og anbefalt er maksimalt 50m mellom utløpselementene. Utløpet dimensjoneres da for 70 liter pr. sekund, ved tilrenning fra begge sider. Kapasitet på innløp i slisser med bredde 30mm: gj.snitt 6 liter pr. sekund pr. meter. Kapasitet på innløp i slisser med bredde 20mm: Gj.snitt 3 liter pr. sekund pr. meter.

STYRKE/UTFØRELSE
Den høye betongkvaliteten gjør det mulig å utføre elementene uarmert. Ved normale trafikkbelastninger fra hjul utføres fundamentet av pukk. Bare ved spesielt høye belastninger som feks. på flyplasser vil det være nødvendig med støpt betongfundament. ASR Slisserenne er produsert i MAX kvalitet. Les mer om MAX kvalitet på side 6. Skjøtene mellom elementene vil være like tette som rørledninger.

VEDLIKEHOLD
Inspeksjonselementet og utløpselementet er utstyrt med løs, låsbar rist av støpejern. Slisserennene er dermed uten store vedlikeholdsbehovet som kontinuerlige
rister representerer.

UTLØP FRA SLISSERENNER
Dimensjon på rør ut fra utløpselementet bør være min. 200mm, Ø250mm anbefales. På mindre belastede områder med begrenset nedslagsfelt kan utløp også anlegges i endelokk eller i side på et vanlig element.

SLISSEFORHØYER

Vi kan også levere slisserenner med slisseforhøyer. Slisseforhøyeren produseres til hvert enkelt prosjekt og kan produseres med den utformingen som kunden måtte ønske. Slisseforhøyeren kan også leveres i ulike høyder

Ta kontakt for løsninger og pris.

Art.nr Benevning Innv. Dia mm Lengde Vekt kg Pris
40080 ASR Slisserenne 20mm 200/275 1000 450 5 720,-
40070 ASR Slisserenne 20mm 200/275 1500 675 5 720,–
40060 ASR Slisserenne 20mm 200/275 1750 785 5 720,-
40050 ASR Slisserenne 20mm 200/275 2000 900 5 720,-
40030 ASR Slisserenne 30mm 200/275 1000 450 5 720,-
40020 ASR Slisserenne 30mm 200/275 1500 675 5 720,-
40010 ASR Slisserenne 30mm 200/275 1750 785 5 720,-
40000 ASR Slisserenne 30mm 200/275 2000 900 5 720,-
40110 ASR Lastfordelingsplate 2000 500 2 650,-
40100 ASR Inspeksjonselement 200/275 1000 400 18 560,-
40120 ASR Utløpselement 200/275 1000 540 22 000,-
40150 ASR Vinkelelement 200/275 120 17 120,-
40170 ASR Endelokk 50 2 150,-
40190 ASR / Fava Propp 300mm 15 560,-

Tilbehør

Art.nr Benevning Pris
50040 Lamellpakning for slisserenner Ø300mm 130,-
40185 Tillegg for UF-15 (gategutt) i ASR 4 710,-
40180 ASR Seksjonsdeler 1 010,-
50966 ASR Løftekrok 4 790,-
50968 ASR Monteringsverktøy 5 840,-
50970 Leie av ASR Løfte- og monteringsverktøy 2 020,-