PREMOD prefabrikkert kum utgjør sammen med MUVA IG mufferør og FAVA IG falsrør kjernen i Østraadt Rør Gruppens VA-system. Premod er et fullstendig prefabrikkert system for bygging av tette betongkummer til vann og avløpsledninger.
PREMOD kumsystem omfatter et bredt spekter av produkter som renneseksjoner, vannkummer og sandfang som i betydelig grad forenkler anleggsarbeidet.
PREMOD er et registrert varemerke som innebærer at produktet er godkjent ved bedriftens interne kvalitetskontroll.