KJERNEBORINGER

Angi artikkelnummer eller ønsket størrelse.

Opp til 400mm

Art.nr Benevning Pris
Kjerneboring  32mm 1 150,-
50690 Kjerneboring  55mm 1 150,-
50692 Kjerneboring  75mm 1 150,-
50694 Kjerneboring  90mm 1 150,-
50696 Kjerneboring 101mm 1 150,-
Kjerneboring 105mm 1 150,-
Kjerneboring 123mm 1 150,-
Kjerneboring 126mm 1 150,-
50698 Kjerneboring 138mm 1 150,-
50700 Kjerneboring 150mm 1 150,-
50702 Kjerneboring 165mm 1 150,-
Kjerneboring 171mm 1 150,-
50704 Kjerneboring 186mm 1 150,-
50705 Kjerneboring m/FAS 186mm 2 060,-
Kjerneboring 195mm 1 150,-
50706 Kjerneboring 211mm 1 150,-
50708 Kjerneboring 226mm 1 150,-
50709 Kjerneboring m/FAS 226mm 2 060,-
50710 Kjerneboring 250mm 1 150,-
50712 Kjerneboring 262mm 1 150,-
50714 Kjerneboring 276mm 1 150,-
Kjerneboring 300mm 1 150,-
50716 Kjerneboring 305mm 1 610,-
Kjerneboring 309mm 1 610,-
50718 Kjerneboring 331mm 1 610,-
50720 Kjerneboring 335mm 1 610,-
50722 Kjerneboring 341mm 1 610,-
50724 Kjerneboring 350mm 1 610,-
Kjerneboring 370mm 1 610,-
Kjerneboring 375mm 1 610,-
Kjerneboring 380mm 1 610,-
50726 Kjerneboring 391mm 1 610,-

Over 400mm

Art.nr Benevning Pris
Kjerneboring 420mm 1 610,-
50728 Kjerneboring 426mm 1 610,-
50730 Kjerneboring 450mm 1 610,-
50735 Kjerneboring 475mm 2 270,-
Kjerneboring 477mm 2 270,-
50740 Kjerneboring 482mm 2 270,-
Kjerneboring 500mm 3 010,-
50745 Kjerneboring 524mm 3 010,-
50750 Kjerneboring 570mm 3 010,-
50755 Kjerneboring 610mm 3 010,-
50756 Kjerneboring 650mm 3 010,-
50758 Kjerneboring 707mm 3 080,-
50765 Kjerneboring 824mm 3 170,-
50759 Kjerneboring 920mm 3 010,-
50760 Kjerneboring 1000mm 7 330,-
50766 Kjerneboring 1040mm 7 330,-
50767 Kjerneboring 1220mm 7 330,-
50768 Kjerneboring 1300mm 7 330,-