KJERNEBORINGER

De mest standariserte dimensjonene for kjerneboringer står i tabell 1.
Andre dimensjoner angis med ønsket størrelse etter tabell 2.

Tabell 1

Art.nr Benevning Pris
50690 Kjerneboring  55mm 1 100,-
50692 Kjerneboring  75mm 1 100,-
50696 Kjerneboring 101mm 1 100,-
50698 Kjerneboring 138mm 1 100,-
50700 Kjerneboring 150mm 1 100,-
50702 Kjerneboring 152mm 1 100,-
50704 Kjerneboring 186mm 1 100,-
50706 Kjerneboring 211mm 1 100,-
50708 Kjerneboring 226mm 1 100,-
50710 Kjerneboring 250mm 1 100,-
50712 Kjerneboring 262mm 1 100,-
50714 Kjerneboring 276mm 1 100,-
50716 Kjerneboring 305mm 1 540,-
50718 Kjerneboring 331mm 1 540,-
50722 Kjerneboring 341mm 1 540,-
50724 Kjerneboring 350mm 1 540,-
50726 Kjerneboring 391mm 1 540,-
50728 Kjerneboring 426mm 1 540,-
50730 Kjerneboring 450mm 1 540,-
50735 Kjerneboring 477mm 2 170,-
50740 Kjerneboring 482mm 2 170,-
50745 Kjerneboring 524mm 2 870,-
50755 Kjerneboring 610mm 2 870,-
50756 Kjerneboring 650mm 2 870,-
50758 Kjerneboring 707mm 2 940,-
50765 Kjerneboring 824mm 3 020,-
50759 Kjerneboring 920mm 2 870,-
50760 Kjerneboring 1000mm 6 990,-
50766 Kjerneboring 1040mm 6 990,-
50767 Kjerneboring 1180mm 6 990,-
50768 Kjerneboring 1300mm 6 990,-

Tabell 2

Benevning Pris
Kjerneboring  171mm 1 100,-
Kjerneboring  195mm 1 100,-
Kjerneboring 300mm 1 100,-
Kjerneboring 370mm 1 540,-
Kjerneboring 375mm 1 540,-
Kjerneboring 380mm 1 540,-
Kjerneboring 500mm 2 870,-