Kabelkummer er en effektiv og brukervennlig måte å ha adgang og kontroll over knutepunkter i kabeltraséen. Østraadt Rør Gruppen produserer et bredt spekter av mange forskjellige kabelkummer som dekker de aller fleste behov. Vi lager også spesialtilpassede løsninger der dette ønskes.

Rektangulære kabelkummer

Våre rektangulære kabelkummer tilfredsstiller Statens Vegvesens krav og er dimensjonert for et akseltrykk på 260KN. Kummene leveres med trykkfast skum i utsparingene og med 2 stk løfteanker montert på utsiden. Trekkekroker kan monteres etter ønske.

Benevning Ant. Lokk Lengde innv/utv Bredde innv/utv høyde Utprng kortside utsprn langside Vekt kum Vekt lokk Pris.
Kabelkum ØR1 2 1400/1600 700/900 500 700×250 500 255 29.620,-
Kabelkum ØR2 2 1400/1600 700/900 900 700×450 700×300 900 255 30.220,-
Kabelkum ØR3 3 2100/2300 700/900 500 700×250 640 367 40.440,-
Kabelkum ØR4 3 2100/2300 700/900 900 700×450 700×300 1100 367 42.460,-
Skarpnes 7251-500 1 700/900 700/900 500 500/250 500/450 510 130 16.550,-
Skarpnes 7251-900 1 700/900 700/900 900 500/250 500/450 810 130 18.360,-

Sirkulære kabelkummer

Våre sirkulære kabelkummer er av typen PREMOD og leveres med 4 stk utsparinger og topplate m/800mm mannhull dimensjonert for akseltrykk på 260KN.

Art.nr Benevning Antall Lokk Dimensjon lokk Dimensjon kum høyde Utsparing 2stk Utsparing 2stk Vekt kum Vekt lokk Pris.
ØR5LAV ØR Lav 1 800 1200 450 150×300 150×400 725 109 21 270,-
ØR5HØY ØR Høy 1 800 1200 650 150×300 150×400 885 109 21 270,-

Kisteformet kabelkummer

Disse kabelkummene er produsert med en større bredde i bunn for å gi bedre arbeidsplass og for å samtidig kunne bruke standard lokk. Teno kummene leveres med standard 2 eller 3 lokk samt utsparing for skruforbindelser. Trekantlokk kan leveres på forespørsel.

Art.nr Benevning Antall Lokk Lengde innv/utv Bredde innv/utv høyde Utsprng kortside Utsprng langside Vekt kum Vekt lokk Pris.
TENO2 Teno2 2 1400/1610 950/1150 600 600×300 500×250 760 255 35.400,-
TENO3 Teno3 3 2100/2300 950/1150 600 600×300 500×250 980 367 45.180,-
TENO Liten Teno Liten 2 1200/1400 600/800 500 600×250 410 145 24.010,-
22390 Skarpnes 2253 3 2730/2830 1430/1530 1050 630×550 630×550 2400 400 60.380,-

Tunnelkummer

Art.nr Benevning Antall Lokk Lengde innv/utv Bredde innv/utv høyde
VKR 2 1080/1280 380/480 100
22580 Skarpnes 9242 2 808/960 380/540 880
22600 Skarpnes type Bred* 2 1200/1360 600/760 900
22605 Skarpnes type Bred* 3 1800/1960 600/760 900

*Kan leveres med lavere høyde og tilpassede utsparinger

Spesial kabelkum

Østraadt Rør Gruppen kan levere flere typer spesial kabelkummer alt etter behov. Den vanligste typen er en åttekantet kum av typen PREMOD og leveres med innstøpte trompetmuffer eller kjerneborede hull, bunn, drenshull og trekkekroker.

Art.nr / Benevning Antall Lokk Dimensjon Lokk mm Dimensjon Kum mm høyde Utsparinger per vegg Vekt Kum kg
ØR6 1 650/800 1600 1200 ≤ 24stk 110 3700

Supplerende produkter

Vi leverer flere produkter som er med å gjøre bruken av kabelkummer enklere. Blant annen kan vi levere kumforlengere til de fleste typer Skarpnes kabelkummer. Forlengerne leveres hovedsakelig i høydene 100mm og 200mm i støpejern, men det er også fullt mulig å levere forlengere i høyden 300mm i betong på forespørsel. Til firkantede kabelkummer av typen ØR og TENO kan vi levere høydejustering i betong og plast i høydene 200mm og 90mm

Til Skarpnes 8252 og ØR1-2  er det mulig å levere skråtopp i 11° og 26° vinkling.

Art.nr Benevning Vekt kg Pris
22325 Justeringsring 1400/700/200 220 6.150,-
22330 Justeringsring 2100/700/200 370 9.210,-
22322 Justeringsring lite TENO 170 5.760,-
22330 Justeringsring 2100/700/200 370 9.210,-
50914 Plast Justering 1-lokks kabelkum 90mm 1 930,-
50916 Plast Justering 2-lokks kabelkum 90mm 2 370,-
50918 Plast Justering 3-lokks kabelkum 90mm 3.100,-
50850 Teleskopring kabelkum 2 lokks 6 15 830,-
50855 Teleskopring kabelkum 3 lokks 6 19.510,-
Skråtopp til ØR1 og ØR2 (1:2 og 1:5) På forespørsel