Permanente rekkverk

Secura system er et godkjent norsk betongrekkverk utviklet i henhold til standard NS-EN 1317, og krav i vegdirektoratets rekkverksnorm og brukt som støtabsorberende
midtskiller.

Geometrien på secura er utformet for å gi optimal trafikksikkerhet. I bunnen av betongrekkverket er det en avrundet kant som «advarer» før en påkjørsel og reduserer karosseriskadene ved en mindre påkjørsel.

Ved et kraftig sammenstøt absorberes energien ved at
elementene gir etter.

Vi har permanente rekkverk godkjent i klassene N2 og H1

Andre fordeler:

• Lave vedlikeholdskostnader
• Enkel og rask montering
• Store drenasjeåpninger
• Motvirker hjulstøy
• Enkel og rask gjenåpning
ved ulykker
• Gjenbruksmuligheter

Risikoklasse: N2 B/N1A
Arbeidsbredde: W4
Deformasjonsbredde: 70 cm
Elementlengde: 4 meter,
høyde 0,9m bredde 0,6m
Vekt: 3000kg

Art.nr Benevning Godkjent klasse Arb. Bredde Lengde mm Bredde mm Høyde mm Vekt  kg Pris
NSEN1317 NS-EN1317
30000 Betongrekkverk H1/N2/T3 W4/W3 4000 600 900 3000 12 590,-
30005 Betongrekkverk H1/N2/T3 W4 2000 600 900 1500 10 420,-
30010 Betongrekkverk N1 W4 4000 450 700 1500 5 880,-

Dersom det er ønskelig å leie Secura er det også mulig. Ta kontakt for pris.

Type Lengde Min HR Min VR Spes HR Spes VR
H1 4 m 80 m 150 m
N2 4 m 80 m 150 m
T3 4 m 80 m 150 m 30 m 90 m
T3 2 m 40 m 150 m 15 m 45 m