Permanente rekkverk

Secura system er et godkjent norsk betongrekkverk utviklet i henhold til standard NS-EN 1317, og krav i Vegdirektoratets rekkverksnorm og brukt som støtabsorberende
midtskiller.

Geometrien på Secura er utformet for å gi optimal trafikksikkerhet. I bunnen av betongrekkverket er det en avrundet kant som «advarer» før en påkjørsel og reduserer karosseriskadene ved en mindre påkjørsel.

Ved et kraftig sammenstøt absorberes energien ved at
elementene gir etter.

Vi har permanente rekkverk godkjent i klassene N1, N2 og H1

Andre fordeler:

• Lave vedlikeholdskostnader
• Enkel og rask montering
• Store drenasjeåpninger
• Motvirker hjulstøy
• Enkel og rask gjenåpning
ved ulykker
• Gjenbruksmuligheter

Skadeklasse: H1 B/N2 B/N1 A
Arbeidsbredde: W4
Deformasjonsbredde: 70 cm
Elementlengde: 4 meter,
høyde 0,9m bredde 0,6m
Vekt: 3000kg

Kan også leveres som skrå avslutning og 2 meter lengde.
Secura med støyskjerm kan leveres på forespørsel.
Rekkverk blir levert med  1 stk. standard låsebolt per element.

Art.nr Benevning Godkjent klasse Arb. Bredde Lengde mm Bredde mm Høyde mm Vekt  kg Pris.
NSEN1317 NS-EN1317
30000 Betongrekkverk H1/N2/T3 W4/W3 4000 600 900 3000 19.580,-
30005 Betongrekkverk N2/T3 W4 2000 600 900 1500 16.210,-
30010 Betongrekkverk N1 W4 4000 450 700 1500 9.140,-

Secura kan også leies. Ta kontakt for pris.

Type Lengde Min HR Min VR Spes HR Spes VR
H1 4 m 80 m 150 m
N2 4 m 80 m 150 m
T3 4 m 80 m 150 m 30 m 90 m
T3 2 m 40 m 150 m 15 m 45 m

HR = Horisontalradius VR = Vertikalradius Spes = Spesiallås.

NB! Spesiallås tillates ikke benyttes i standard midtskiller.
Spesiallås benyttes hovedsakelig til midlertidig rekkverk og ved stor kurvatur utenfor vei. Elementlengde 2 meter tillates ikke oppsatt som standard midtskiller annet enn til tilpasninger.