Premod Vannkum med Mammut konsoll

Østraadt Rør Gruppen har, i samarbeid med Furnes Jernstøperi AS, utviklet Mammut støpejernskonsoll. En løsning for vannkummer godkjent etter krav i VA-miljøblad 112.

Det har siden 2011 pågått et arbeid for å styrke sikkerheten i vannkummer. Formålet med arbeidet var å redusere mulighetene for feil og gjøre vannkummen til et sikkert sted å jobbe. Rørinspeksjon Norge (RIN) har ledet arbeidet sammen med flere aktører, blant annet MEF, NRL og en rekke kommuner og private firma. Dette arbeidet resulterte i 2015 til VA miljøblad 112 og nye kravspesifikasjoner for vannkummer.

Med bakgrunn i dette materialet har vi, sammen med Furnes, utviklet konsollen Mammut som sammen med vår vannkum er godkjent i henhold til VA -miljøblad 112.

Styrkeklasser:

Styrkeklasse 10      DN100

Styrkeklasse 15      DN100/DN150

Styrkeklasse 25      DN150/DN200

Styrkeklasse 30      DN200/DN250

Styrkeklasse 45      DN250/DN300

Monteringsveileder kan du laste ned her.

Mer teknisk informasjon om Mammut konsollen finner du her.

Standard Kummer

Art.nr Innvendig Kumdiameter Høyde Ventilkryss Vekt kg Pris
20622 Ø1400mm 750mm 100mm 1820 17 010,-
20624 Ø1400mm 750mm 150mm 1820 17 010,-
20626 Ø1400mm 750mm 200mm 1830 17 430,-
20712 Ø1600mm 750mm 100mm 1940 16 600,-
20714 Ø1600mm 750mm 150mm 1940 17 430,-
20716 Ø1600mm 750mm 200mm 1950 17 430,-
20722 Ø1600mm 1000mm 100mm 2240 17 430,-
20724 Ø1600mm 1000mm 150mm 2240 17 430,-
20726 Ø1600mm 1000mm 200mm 2250 17 430,-
20812 Ø2000mm 1000mm 200mm 3050 23 520,-
20814 Ø2000mm 1000mm 250mm 3100 33 600,-
20816 Ø2000mm 1000mm 300mm 3200 33 600,-

Vannkum med Betongkonsoll

Art.nr Innvendig Diam. mm Høyde mm Flensekryss Ventilkryss Vekt kg Pris
20510 1200 1000 100 mm 100/150mm 1440 10 970,-
20520 1200 1000 100mm 1440 10 970,-
20530 1200 1000 150mm 1440 10 970,-
20600 1400 500 100mm 100/150mm 1020 13 760,-
20640 1400 1000 100mm 100/150mm 1780 13 760,-
20730 1600 1000 100mm 2100 13 180,-
20740 1600 1000 100mm 2100 13 180,-
20750 1600 1000 150mm 2100 13 180,-
20760 1600 1000 150mm 2100 13 180,-
20770 1600 1000 200mm 2100 13 180,-
20780 1600 1000 200mm 2100 13 180,-
20790 1600 1000 250mm 2100 13 180,-
20820 2000 1000 150mm 3200 19 110,-
20830 2000 1000 150mm 3200 19 110,-
20840 2000 1000 200mm 3200 19 110,-
20850 2000 1000 200mm 3200 19 110,-
20860 2000 1000 250mm 3200 19 110,-
20870 2000 1000 250mm 3200 19 110,-
20880 2000 1000 300mm 3200 19 110,-
20890 2000 1000 300mm 3200 19 110,-
20900 2500 1000 Etter best. Etter best. 4840 31 500,-

Vannkummer med Multikonsoll – Multikum

Art.nr Benevning Innv. Kumdia. mm Høyde mm Flens/Ventil Vekt kg Pris
20645 Multikum m/2 skinner 1400 750 100/150mm 1780 12 080,-
20710 Multikum m/2 skinner 1600 750 100/150/200mm 2100 14 020,-
20795 Multikum m/2 skinner 1600 1000 100/150/200mm 1800 14 020,-
20800 Multikum m/4 skinner 2000 1000 250/300/400mm 3200 25 520,-
Art.nr Benevning Flens/Ventil Pris
50660 Festebrakett for Multikonsoll 100mm 1 950,-
50662 Festebrakett for Multikonsoll 150mm 2 480,-
50664 Festebrakett for Multikonsoll 200mm 2 480,-
50666 Festebrakett for Multikonsoll 250mm 3 910,-
50668 Festebrakett for Multikonsoll 300mm 5 870,-
50670 Festebrakett for Multikonsoll 400mm 17 640,-

Forankringsplater for rørbend

Art.nr Benevning Rør Dim mm Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Pris
20945 Type 1 150* 850 400 700 240 5 060,-
20950 Type 2 200* 1100 500 1000 680 8 020,-
20955 Type 3 300* 2200 600 1000 1100 15 170,-

*Større dimensjoner kan brukes dersom avvinkling er mindre enn 90°.

Dimensjon Ø100-150 Ø200 Ø250 Ø300 Ø400
Type Maks vinkel Maks vinkel Maks vinkel Maks vinkel Maks vinkel
Type 1 90° 45° 22°
Type 2 90° 90° 45° 22°
Type 3 90° 90° 90° 90° 45°

Rottestopper

Art.nr Benevning Pris
90214 Rottestopper for vannkum 970,-