Premod Vannkum med Mammut konsoll

Østraadt Rør Gruppen har, i samarbeid med Furnes Jernstøperi AS, utviklet Mammut støpejernskonsoll. En løsning for vannkummer godkjent etter krav i VA-miljøblad 112.

Systemløsninger etter VA-miljøblad 112 sier at betongkum, konsoll og armatur skal testes etter gitte krav.
Velger du vårt MAMMUT system, er du trygg på at det du får dekker alle kravspesifikasjonene.
Vi kan også levere systemgodkjente løsninger for andre typer konsoller enn vårt eget MAMMUT system.
Personell som monterer armatur i kum, er sertifisert til å montere etter kravspesifikasjonene.

Med VA miljøblad 112 og våre Mammut konsoller blir standardene enklere å forholde seg til, samtidig som faren for feilmontering reduseres.

Styrkeklasser:

Styrkeklasse 10      DN100

Styrkeklasse 15      DN100/DN150

Styrkeklasse 25      DN150/DN200

Styrkeklasse 30      DN200/DN250

Styrkeklasse 45      DN250/DN300

Monteringsveileder kan du laste ned her.

Mer teknisk informasjon om Mammut konsollen finner du her.

Art.nr Innvendig Kumdiameter Høyde Ventilkryss Vekt kg Pris
20622 Ø1400mm 750mm 100mm 1820 26 890,-
20624 Ø1400mm 750mm 150mm 1820 26 890,-
20626 Ø1400mm 750mm 200mm 1830 27 560,-
20712 Ø1600mm 750mm 100mm 1940 27 560,-
20714 Ø1600mm 750mm 150mm 1940 27 560,-
20716 Ø1600mm 750mm 200mm 1950 27 560,-
20730 Ø1600mm 800mm 100mm 1840 27 560,-
20740 Ø1600mm 800mm 150mm 1840 27 560,-
20750 Ø1600mm 800mm 200mm 1840 27 560,-
20812 Ø2000mm 1000mm 200mm 3050 37 170,-
20814 Ø2000mm 1000mm 250mm 3100 53 100,-
20816 Ø2000mm 1000mm 300mm 3200 53 100,-

Vannkummer med Multikonsoll – Multikum

Ferdig produserte vannkummer med innstøpte skinner, 2 skinner eller 4 skinner (2000mm)
– Braketter velges etter dimensjon på armatur
– Multikonsoll er produsert av Furnes AS og er produsert i støpejern med epoxybehandlet overflate
– Multikum leveres med 4 stk
utsparinger tilpasset Combi 1, 2 og 3, samt utsparing for 160 mm drens.

Festebrakett:
Leveres for dimensjonene Ø100, 150, 200, 250, 300 og 400 mm.

Et sett består av to festebraketter, fire eller åtte bolter med mutter og skive for å feste brakett til skinner. 4, 6 eller 8 bolter til feste av flens til brakett

Bolter og hulldeling for flensene er forskjellige for DN 250-400 trykklasse PN10 og PN16.
Brakettene må derfor være i henhold til aktuell trykklasse.

Senterhøyder varierer med konsoll-dimensjon.

Art.nr Benevning Innv. Kumdia. mm Høyde mm Flens/Ventil Vekt kg Pris
20620 Multikum m/2 skinner 1400 750 100/150mm tttttt 1780 19 100,-
20710 Multikum m/2 skinner 1600 750 100/150/200mm 2100 22 170,-
20795 Multikum m/2 skinner 1600 1000 100/150/200mm 1800 22 170,-
20800 Multikum m/4 skinner 2000 1000 250/300/400mm 3200 40 340,-
Art.nr Benevning Flens/Ventil Pris
50660 Festebrakett for Multikonsoll 100mm 2 620,-
50662 Festebrakett for Multikonsoll 150mm 3 330,-
50664 Festebrakett for Multikonsoll 200mm 3 330,-
50666 Festebrakett for Multikonsoll 250mm 5 250,-
50668 Festebrakett for Multikonsoll 300mm 7 860,-
50670 Festebrakett for Multikonsoll 400mm 23 640,-
Multikonsoll Senterhøyder
DN100-DN200 315 mm
DN250-DN300 385 mm
DN400 410 mm

Forankringsplater for rørbend

ØRG Forankringsplate benyttes ved avvinklinger på vannledning.
Platene leveres med ferdig montert dempebånd, og det er ikke lenger nødvendig å støpe mellom forankringsplate og bend. Dette gjør det raskere og enklere å montere forankringsplatene. Forankringsplatene leveres i tre størrelser i henhold til tabell under.

Art.nr Benevning Rør Dim mm Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Pris
20945 Type 1 150* 850 400 700 240 7 560,-
20950 Type 2 200* 1100 500 1000 720 12 000,-
20955 Type 3 300* 2200 600 1000 1100 22 710,-

*Større dimensjoner kan brukes dersom av-vinkling er mindre enn 90°.

Dimensjon Ø100-150 Ø200 Ø250 Ø300 Ø400
Type Maks vinkel Maks vinkel Maks vinkel Maks vinkel Maks vinkel
Type 1 90° 45° 22°
Type 2 90° 90° 45° 22°
Type 3 90° 90° 90° 90° 45°

Rottestopper

Art.nr Benevning Pris
90214 Rottestopper for vannkum 1 500,-