Premod Vannkum med Mammut konsoll

Østraadt Rør Gruppen har, i samarbeid med Furnes Jernstøperi AS, utviklet Mammut støpejernskonsoll. En løsning for vannkummer godkjent etter krav i VA-miljøblad 112.

Det har siden 2011 pågått et arbeid for å styrke sikkerheten i vannkummer. Formålet med arbeidet var å redusere mulighetene for feil og gjøre vannkummen til et sikkert sted å jobbe. Rørinspeksjon Norge (RIN) har ledet arbeidet sammen med flere aktører, blant annet MEF, NRL og en rekke kommuner og private firma. Dette arbeidet resulterte i 2015 til VA miljøblad 112 og nye kravspesifikasjoner for vannkummer.

Med bakgrunn i dette materialet har vi, sammen med Furnes, utviklet konsollen Mammut som sammen med vår vannkum er godkjent i henhold til VA -miljøblad 112.

Styrkeklasser:

Styrkeklasse 10      DN100

Styrkeklasse 15      DN100/DN150

Styrkeklasse 25      DN150/DN200

Styrkeklasse 30      DN200/DN250

Styrkeklasse 45      DN250/DN300

Monteringsveileder kan du laste ned her.

Mer teknisk informasjon om Mammut konsollen finner du her.

Standard Kummer

Art.nr Innvendig Kumdiameter Høyde Ventilkryss Vekt kg Pris
20622 Ø1400mm 750mm 100mm 1820 17 690,-
20624 Ø1400mm 750mm 150mm 1820 17 690,-
20626 Ø1400mm 750mm 200mm 1830 18 130,-
20712 Ø1600mm 750mm 100mm 1940 18 130,-
20714 Ø1600mm 750mm 150mm 1940 18 130,-
20716 Ø1600mm 750mm 200mm 1950 18 130,-
20722 Ø1600mm 1000mm 100mm 2240 18 130,-
20724 Ø1600mm 1000mm 150mm 2240 18 130,-
20726 Ø1600mm 1000mm 200mm 2250 18 130,-
20812 Ø2000mm 1000mm 200mm 3050 24 460,-
20814 Ø2000mm 1000mm 250mm 3100 34 940,-
20816 Ø2000mm 1000mm 300mm 3200 34 940,-

Vannkummer med Multikonsoll – Multikum

Art.nr Benevning Innv. Kumdia. mm Høyde mm Flens/Ventil Vekt kg Pris
20645 Multikum m/2 skinner 1400 750 100/150mm 1780 12 560,-
20710 Multikum m/2 skinner 1600 750 100/150/200mm 2100 14 580,-
20795 Multikum m/2 skinner 1600 1000 100/150/200mm 1800 14 580,-
20800 Multikum m/4 skinner 2000 1000 250/300/400mm 3200 26 540,-
Art.nr Benevning Flens/Ventil Pris
50660 Festebrakett for Multikonsoll 100mm 2 030,-
50662 Festebrakett for Multikonsoll 150mm 2 580,-
50664 Festebrakett for Multikonsoll 200mm 2 580,-
50666 Festebrakett for Multikonsoll 250mm 4 070,-
50668 Festebrakett for Multikonsoll 300mm 6 100,-
50670 Festebrakett for Multikonsoll 400mm 18 350,-

Forankringsplater for rørbend

Art.nr Benevning Rør Dim mm Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Pris
20945 Type 1 150* 850 400 700 240 5 260,-
20950 Type 2 200* 1100 500 1000 680 8 340,-
20955 Type 3 300* 2200 600 1000 1100 15 780,-

*Større dimensjoner kan brukes dersom avvinkling er mindre enn 90°.

Dimensjon Ø100-150 Ø200 Ø250 Ø300 Ø400
Type Maks vinkel Maks vinkel Maks vinkel Maks vinkel Maks vinkel
Type 1 90° 45° 22°
Type 2 90° 90° 45° 22°
Type 3 90° 90° 90° 90° 45°

Rottestopper

Art.nr Benevning Pris
90214 Rottestopper for vannkum 970,-