Inntakskum benyttes i stikkrenner under vei hvor overvann og sand kan renne fritt ut. Kummene har bunn med fall mot utløp som sikrer god gjennomstrømning. Diameter på kummene avpasses etter hvor store rør som benyttes og har innstøpt muffe som gir en tett skjøt. For å oppnå riktig kumhøyde avsluttes kummene med justeringsringer, kjegle og slukrist eller kuppelrist. For nødvendig gjennomstrømning avsluttes større kummer gjerne med skråring med lik diameter som kummen og
rist. Løsningen gjør at stikkrennene står tørre på vinterstid og gir en nærmest vedlikeholdsfri løsning.

Art.nr Benevning Innv. Dia mm Høyde mm Utløp mm Vekt kg Pris
21765 Inntakskum med betongmuffe 650 800 200 IG 600 3 360,-
21770 Inntakskum med betongmuffe 650 800 400 IG 580 3 360,-
21775 Inntakskum med PVC muffe 650 850 200 PVC 900 7 110,-