GENERELT
FAVA vingemur er en prefabrikert inntaks- og utløpsløsning for rørledninger. FAVA vingemur utgjør sammen med FAVA falsrør et komplett system for bygging av rørtunneller, stikkrenner, bekkelukkinger og lignende. Løsningen sikrer god funksjon på ledningen samtidig som planlegging og anleggstid blir minimal. FAVA vingemur leveres i 3 typer som dekker dimensjonsområdet Ø 300 – Ø 2000 mm.

SKJØT
Vingemuren leveres med samme skjøtsystem som røret den skal monteres på. Dette gir tette skjøter med sikker-
het mot utvasking av fundament og omfyllingsmasser med setninger eller forskyvninger som resultat.

UTFØRELSE
All håndtering og montering utføres enkelt ved hjelp av innstøpte løfteankere og tilhørende håndteringsverktøy. Som hovedregel benyttes samme håndteringsverk-
tøy for rør- og vingemur. Ved forberedelse av arbeidet må det tas hensyn til at vingemuren er utstyrt med muffe-
tilslutning. Dette medfører at rørstrengen må legges med spissende mot vingemuren, og når det benyttes vingemur ved både inn- og utløp, må det på den ene siden anvendes spissvender.

FORANKRING
Det kan i noen tilfeller være nødvendig å forankre vingemuren slik at jordtrykket fra fyllmassene ikke forårsaker forskyvninger. Løsning for dette leveres etter ønske.

RIST
FAVA-vingemur type 1 og 2 lagerføres med rist. Det anbefales at rist benyttes, både som kvistfang og som sikkerhetssperre. Rister leveres primet eller varmgalvanisert,
hengslet i overkant og med anlegg for låsing. Risten leveres normalt for skråstilt montering. Annen ristutforming kan leveres på bestilling. Rist til type 3 leveres bare på bestilling.

SANDFANG
Fare for stor sandtransport kan nødvendiggjøre bruk avsandfang. Vingemuren kan på forespørsel leveres med anlegg for sandfang, tilpasset PREMOD-kumsystem.

Art.nr Benevning Type Tilkobling for rør mm Vekt kg Pris
10700 Vingemur 1a 300 1860 31 770,-
10702 Vingemur 1a 400 1850  31 770,-
10704 Vingemur 1a 500 1830  31 770,-
10706 Vingemur 1a 600 1800  31 770,-
10710 Vingemur 1b 800 2200  31 770,-
10712 Vingemur 1b 1000 2030  31 770,-
10714 Vingemur 2 1200 2800 48 020,-
10716 Vingemur 3 1400 6870 57 330,-
10718 Vingemur 3 1600 6500 57 330,-
10720 Vingemur 3 2000 5960 57 330,-
50675 Galv rist for vingemur 1a 40 10 500,-
50680 Galv rist for vingemur 2 60 19 200,-
50685 Galv rist for vingemur 3 200 På forespørsel
50683 Boltesett for festing av rist 690,-

STØRRELSER
Under er en tabell med de forskjellige målene på vingemurene.

Type Rør dimensjon B b D d H h Vekt ca kg
1a Ø300-Ø600mm 2250 1430 1570 1520 1250 350 1900
1b Ø800-Ø1000mm 2250 1430 1570 1520 1500 600 2100
2 Ø1200mm 2225 1560 1750 1700 1700 600 2800
3 Ø1400-Ø2000mm 5000 2600 2400 700 2630 1320 6700

Skråningsskjold

Skjoldene brukes rundt kummer og sluk i skråninger.

Art.nr Benevning Type Høyde mm Innv Dia mm Vekt kg Pris
10750 Skråningsskjold Lav 750 1200 260 7 270,-
10760 Skråningsskjold Høy 950 1200 360 7 270,-
Rist til Skråningsskjold 1200 På forespørsel