Premod Standard Sandfang Ø1000mm

Standard Sandfang Ø 1000mm leveres med sandfangvolum 780 liter eller 390 liter, og bunnseksjoner med høyde henholdsvis 1,5m og 1,0m. Disse blir levert med glidepakning som standard. Det kan velges kjegle tilpasset slukrist 400/650mm eller topplate tilpasset rist 300/400/650mm.

Totalhøyde på sandfangen kan justeres med standard PREMOD justeringsringer ringer. Alle prefabrikkerte sandfangkummer har utsparing tilpasset AR 160mm eller AR 200mm i utløp. Alle kummer har 3 innløp Ø186 (som kan slås ut) og er plassert i 135, 180, og 225 grader i forhold til utløp.

Art.nr Benevning Innv. Dia mm Høyde mm Utløp mm Vekt kg Pris
21700 Premod Sandfang 1000 1000 226/186 1000 6 640,-
21705 Premod Sandfang 1000 1500 226/187 1520 8 820,-
Art.nr Benevning Innv. Dia mm Høyde mm Mannhull mm Vekt kg Pris
21710 Premod Sandfang Toppl. 1000 130 300 373 3 580,-
21715 Premod Sandfang Toppl. 1000 130 400 365 3 580,-
21720 Premod Sandfang Kjegle 1000 500 400 400 3 740,-
21350 Premod Kjegle 1000 500 650 420 2 280,-

Premod Standard Sandfang Ø650mm

Mini sandfang leveres som standard med innvendig diameter Ø650 mm og totalhøyde 1090 mm. Sandfangvolumet er 225 liter. Kummen kan leveres med mini kjegle tilpasset slukrist 400mm eller topplate med hull for 300/400 mm slukrist. Som byggeringer brukes justeringsringer pkt. 2.1.7. Alle mini sandfangkummer har utsparing tilpasset AR 160mm eller AR-200 i utløpet. Kummene har 2 innløp a 186mm plassert i 135og 225 grader i forhold til utløp.

Art.nr Benevning Innv. Dia mm Høyde mm Utløp mm Vekt kg Pris
21750 Kumring m/bunn 650 1100 186 620 4 620,-
21760 Kumring m/bunn 650 1100 tett 620 3 810,-
21820 Kumring 650 300 120 990,-
21830 Kumring 650 500 210 1 420,-
21795 Kumring m/bunn 650 500 260 2 280,-
21785 Kumring m/bunn 650 500 186 255 2 750,-
21805 Kumring m/skrå bunn 650 500 186 270 2 990,-
21807 Kumring m/ bunn 650 1000 500 3 790,-
Tilbehør Hull
21840 Mini Sandfang Kjegle 650 350 400 150 1 710,-
21845 Sandfang Toppl. 650 100 400 80 1 790,-
21850 Sandfang Toppl. 650 100 300 80 1 790,-