ØSTRAADT RØR GRUPPEN har utviklet Flume rør for å øke strømningshastigheten ved liten vannføring og for å unngå avleiringer i røret.
Ved å lage utformingen av røret med en profil med liten diameter i bunnen av røret sikrer man at hastigheten på vannet er stor ved liten vannføring. Dette gjør at selvrenseeffekten er meget god ved liten vannmengde og også ved lite fall.

Flumerør egner seg godt som fordrøyningsmagasin, og som fellesledning. Flumerøret er utvendig som et vanlig sirkulært rør. Dette gjør det like enkelt å legge som vanlige betongrør. Det benyttes også std. betongkummer, men renneløpet blir utformet som flumerørets profil.

Tilkoplinger til stikk utføres som på samme måte som ved bruk av standard betongrør.

Flume er et  økonomisk gunstig alternativ der det kreves spesielle krav til selvrensing.

Kontakt oss for pris.