Secura System er et norsk rekkverk i betong utviklet i henhold til  Standard NS-EN 1317, og veidirektoratets krav. Secura kan brukes som midtdeler, side- og anleggsrekkverk. Et unikt skjøtesystem binder rekkverket sammen.
Secura er godkjent i klasse N1/N2/T3 og T2. Secura har energiabsorberende effekt og trenger kortere rekkverkslengder sett i forhold til andre rekkverksprodukter. Det er et rimelig, enkelt og effektivt virkemiddel til å redusere front mot frontkollisjoner og utforkjøringer. I tillegg får man den beste totaløkonomien

KRITERIER FOR VALG AV REKKVERK

UTSKRIFTSVENNLIG FLYVEBLAD