Østraadt Rør Gruppen tilbyr overvannsystemer i en rekke forskjellige størrelser og utforminger. Alt fra større spesialtilpassede fordrøyningsløsninger til standard Ø650mm sandfangskummer. ASR slisserenner komplimenterer utvalget med å tilby effektiv drenering av større arealer.

Østraadt Rør Gruppen kan også tilby beregning av fordrøyning til eneboliger der dette kreves. Vi leverer spesialtilpassede kummer basert på fordrøyningsmengde. Ta kontakt for mer info.