FORDRØYNINGSMAGASIN AV BETONGRØR

ØSTRAADT RØR GRUPPEN leverer årlig mange fordrøyningsmagasin i variende størrelser hva angår volum, rørdimensjon og lengder.

Østraadt Rør Gruppen merker et økende behov for slike magasiner. Årsaken til det økende behovet er stadig tettere overflater i urbane strøk og økt nedbørsintensitet. Avløpet på stedet er ofte ikke dimensjonert til å ta unna alt regnvann og oppsamling i fordrøyningsmagasiner er en god måte å hindre oversvømmelser på. Ofte stiller kommunene strenge krav mht. påslipp av overvann. Større fordrøyningsmagasiner er da en vanlig måte å kunne forsinke større nedbørsmengeder på.

Bruk av betongrør har vist seg som det beste alternativet de fleste steder og kan tilpasses volumer fra noen få m³ med mindre rør og til store magasiner på flere hundre m³ med Ø2000 rør. Ved store magasiner er det vanlig å parallellkoble rør med to eller flere strenger ved siden av hverandre. En stor fordel er at en også kan variere høyden ved å bruke en diameter som er tilpasset terrenget.

Løsninger med betongrør er svært gunstig mht. monteringstid. Større magasiner kan monteres i løpet av kort tid. Et enkeltstrekk på 15-20 meter med Ø2000 rør kan monteres i løpet av få timer.

Bruk av betongrør har enkel oppbygging med sandfang før innløpet i røret og et strupt rør evt. kum med virvelkammer/regulator nedstrøms og eventuelt overløp til terreng. Alle rørmagasiner bør ha adkomst med nedstigningskummer for inspeksjon og tilgang til utsuging av slam. Sandfang foran fordrøyningsmagasinet har en viktig funksjon i å hindre større ansamling av jordmasser i bassenget. Selv om sandfang benyttes vil det bli noe avleiringer.

Via opp og nedstigningspunkt i rørmagasinet kan en enkelt komme til for kontroll og vedlikehold. Det er viktig med ristlokk i selve rør magasinet slik at det kan fungere som lufting. Det brukes sandfang i kummen hvor det strupte utløpet eller virvelkammeret står . Ved inn og utløp i rørmagasinet støpes endeflatene igjen og det er vanlig med en eller flere oppstigninger avhengig av rørlengde.

Fordrøyning for enebolig

Østraadt Rør har utviklet generasjon 2 av fordrøyningskum for enebolig. Hovedpoenget er at det meste av vannet infiltreres på egen grunn, men skulle det bli mye nedbør vil vann som ikke innfiltreres fordrøyes i et eget kammer i kummen samtidig som vannet slippes ut gjennom strupet utløp. Kummen har også innebygget sandfang på ca 150L. Fordrøyningskammeret på en Ø1600 kum er på ca. 1000L.

Ved å sette mannhullet i kjegle eller topplaten over sandfangdelen vil det være enkelt å undersøke innvendig kum og tømme sandfang ved behov. Foran infiltrasjonshullet er det en platedykker for å hindre at blader eller annet smuss skal tette til infiltrasjonsutløpet. Platen kan demonteres hvis det skulle være nødvendig for vedlikehold. Infiltrasjonshullet er på Ø186 og har en kapasitet på 4 l/s ved bruk av minst 3 kubikk grov singel eller pukk rundt kummen. Dette er et krav for at kummen skal fungere som spesifisert. Vi kan også øke infiltrasjonsmulighetene til 8 l/s ved å benytte to infiltrasjonshull.

Det er teoretisk plass til ca. 300 liter vann pr kubikk med singel/pukk. Det vil si at det er plass til like mye vann i singelen/pukken rundt kummen som det er i selve fordrøyningskummen.

Utløpet i fordrøyningskummen har en Ø110 ters som kan strupes etter hva som er dimensjonerende utslipp. Det er også nødoverløp hvis dette skulle trenges.

Infiltrasjonskapasiteten ved ett utløp har vi målt og testet til 4 l/s. Det er 2.5 ganger mer enn hva som er estimert i NORVAR rapport for dimensjonerende for Stavanger distriktet.

Vi lager magasiner i alle størrelser, og hjelper til med beregningen.

Hulldiameter (mm) Utslipp (l/s)
16 0,32
20 0,66
26 1,11
32 1,68
36 2,13
40 2,63
46 3,48
50 4,11

Tabellen viser utløpshastighet når vannstanden er ca. en halv meter over utløpet.