«Off-line» magasin kan redusere fordrøyningsvolumet.
Vannføringen ut av et fordrøyningsanlegg styres stort sett av en mengderegulator. Med de fleste mengderegulatorer vil vannføringen variere med vanntrykket. Maks vannføring vil dermed oppstå først når magasinet er fullt. I et «off-line» fordrøyningsanlegg kan man, ved hjelp av en tilbakeslagsventil, sørge for at maks vannføring oppnås raskere.

Tilbakeslagsventilen sørger for at inn/utløpskummen fylles opp med vann før magasinet fylles. Dermed oppnås trykkhøyden og maks vannføring ut av magasinet i det magasinet fylles opp. Dette gir høy mildere vannføring og redusert magasinvolum. Beregninger for off-line magasiner utføres av MFT.

Besparelsen kan variere og er mest gunstig på større magasin.

Hulldiameter (mm) Utslipp (l/s)
16 0,32
20 0,66
26 1,11
32 1,68
36 2,13
40 2,63
46 3,48
50 4,11

Tabellen viser utløpshastighet når vannstanden er ca. en halv meter over utløpet.

Fordeler:

  • Enkel montering
  • Innebygd sandfang
  • Lang levetid
  • Kjøresterk løsning