Premod PP

PREMOD PP Ø1000mm produseres for å møte etterspørselen etter kummer med heldekkende plastbunn. Denne løsningen har betongkummens fordeler i form av styrke, stødighet og tyngde, men også plastens fordeler i forbindelse med spillvann. PREMOD PP har store renneløp tilrettelagt for enklere kamerakjøring og rengjøring. Plastrennene er konstruert med 10‰ fall for å gi best mulig hydrauliske forhold i kummen.

De store horisontale flatene i bunnen av kummen er laget med tilstrekkelig fall slik at ikke smuss samles her, men renner ned i renneløpet. Muffene er ferdig tilpasset for PVC og PP rør i dimensjonene 160-300mm.

Plastinnsatsens underside er konstruert slik at den ikke løsner fra betongen. Innsatsen er produsert i PP materiale og har en sklisikker overflate.

PREMOD PP kan produseres med kun de renneløpene som skal brukes. Det betyr at en slipper forblendingsplater på ubenyttede renneløp.

Art.nr NRF.nr Benevning Dim mm Høyde mm Vekt kg Pris
20450 2189217 Premod PP 160 A 1000 880 1700 18 690,-
20452 2189218 Premod PP 160 G 1000 880 1700 18 690,-
20454 2189219 Premod PP 160 GRV45 1000 880 1700 18 690,-
20455 2189221 Premod PP 160 ARV90 1000 880 1700 18 690,-
20456 2189222 Premod PP 160 GRH45 1000 880 1700 18 690,-
20457 2189223 Premod PP 160 ARH90 1000 880 1700 18 690,-
20458 2189224 Premod PP 160 R 1000 880 1700 18 690,-
20460 2189225 Premod PP 160 GV45 1000 880 1700 18 690,-
20461 2189226 Premod PP 160 AV90 1000 880 1700 18 690,-
20462 2189227 Premod PP 160 GH45 1000 880 1700 18 690,-
20463 2189228 Premod PP 160 AH90 1000 880 1700 18 690,-
20464 2189229 Premod PP 160 AVH90 1000 880 1700 18 690,-
20466 2189231 Premod PP 160 GVH45 1000 880 1700 18 690,-
20470 2189232 Premod PP 200 A 1000 880 1700 21 250,-
20472 2189233 Premod PP 200 G 1000 880 1700 21 250,-
20474 2189234 Premod PP 200 GRV45 1000 880 1700 21 250,-
20475 2189235 Premod PP 200 ARV90 1000 880 1700 21 250,-
20476 2189236 Premod PP 200 GRH45 1000 880 1700 21 250,-
20477 2189237 Premod PP 200 ARH90 1000 880 1700 21 250,-
20478 2189238 Premod PP 200 R 1000 880 1700 21 250,-
20480 2189239 Premod PP 200 GV45 1000 880 1700 21 250,-
20481 2189241 Premod PP 200 AV90 1000 880 1700 21 250,-
20482 2189242 Premod PP 200 GH45 1000 880 1700 21 250,-
20483 2189243 Premod PP 200 AH90 1000 880 1700 21 250,-
20484 2189244 Premod PP 200 AVH90 1000 880 1700 21 250,-
20486 2189245 Premod PP 200 GVH45 1000 880 1700 21 250,-
20488 Premod PP 250/250 GRV45 1000 880 1700 23 780,-
20489 Premod PP 250/250 GRH45 1000 880 1700 23 780,-
20490 2189246 Premod PP 250/250 G 1000 880 1700 23 780,-
20493 2189248 Premod PP 250 R 1000 880 1700 23 780,-
20494 2189249 Premod PP 315 G 1000 880 1700 26 330,-
20495 2189251 Premod PP 315 R 1000 880 1700 26 330,-
20496 Premod PP 315/315 GRV45 1000 880 1700 26 330,-
20497 Premod PP 315/315 GRH45 1000 880 1700 26 330,-

PVC Ters

Art.nr Benevning Pris
60650 PVC Ters 110mm 210,-
60655 PVC Ters 125mm 290,-
60660 PVC Ters 160mm 340,-
60665 PVC Ters 200mm 560,-
60670 PVC Ters 250mm 1 380,-
60675 PVC Ters 315mm 1 830,-

PVC Overgang

Art.nr Benevning Pris
60750 PVC Overgang 125/110mm 490-
60755 PVC Overgang 160/110mm 650,-
60760 PVC Overgang 160/125mm 710,-
60770 PVC Overgang 200/125mm 920,-
60775 PVC Overgang 200/160mm 1 060,-
60780 PVC Overgang 250/200mm 2 660,-