Premod PP

PREMOD PP Ø1000mm produseres for å møte etterspørselen etter kummer med heldekkende plastbunn. Denne løsningen har betongkummens fordeler i form av styrke, stødighet og tyngde, men også plastens fordeler i forbindelse med spillvann. PREMOD PP har store renneløp tilrettelagt for enklere kamerakjøring og rengjøring. Plastrennene er konstruert med 10% fall for å gi best mulig hydrauliske forhold i kummen.

De store horisontale flatene i bunnen av kummen er laget med tilstrekkelig fall slik at ikke smuss samles her, men renner ned i renneløpet. Muffene er ferdig tilpasset for PVC og PP rør i dimensjonene 160-300mm.

Plastinnsatsens underside er konstruert slik at den ikke løsner fra betongen. Innsatsen er produsert i PP materiale og har en sklisikker overflate.

PREMOD PP kan produseres med kun de renneløpene som skal brukes. Det betyr at en slipper forblendingsplater på ubenyttede renneløp.

Art.nr Benevning Dim mm Høyde mm Vekt kg Pris
20450 Premod PP 160 A 1000 880 1700 12 010,-
20452 Premod PP 160 G 1000 880 1700 12 010,-
20454 Premod PP 160 GRV45 1000 880 1700 12 010,-
20456 Premod PP 160 GRH45 1000 880 1700 12 010,-
20458 Premod PP 160 R 1000 880 1700 12 010,-
20470 Premod PP 200 A 1000 880 1700 13 660,-
20472 Premod PP 200 G 1000 880 1700 13 660,-
20474 Premod PP 200 GRV45 1000 880 1700 13 660,-
20476 Premod PP 200 GRH45 1000 880 1700 13 660,-
20478 Premod PP 200 R 1000 880 1700 13 660,-
20490 Premod PP 250 G 1000 880 1700 15 290,-
20494 Premod PP 315 G 1000 880 1700 16 930,-

PVC Ters

/tr>

Art.nr Benevning Pris
60650 PVC Ters 110mm 150,-
60655 PVC Ters 125mm 210,-
60660 PVC Ters 160mm 260,-
60665 PVC Ters 200mm 410,-
60670 PVC Ters 250mm 1 020,-
60675 PVC Ters 315mm 1 350,-

PVC Overgang

Art.nr Benevning Pris
60750 PVC Overgang 125/110mm 360,-
60755 PVC Overgang 160/110mm 470,-
60760 PVC Overgang 160/125mm 530,-
60770 PVC Overgang 200/125mm 680,-
60775 PVC Overgang 200/160mm 780,-
60780 PVC Overgang 250/200mm 1 970,-