Østraadt rørsystem
Østraadt Rør Gruppens rørsystem består av:
MUVA IG – mufferør med integrert pakning
FAVA IG – falsrør med integrert pakning
MUVA IG og FAVA/FAVA IG er registrerte varemerker som innebærer at produktet er godkjent ved bedriftens interne kvalitetskontroll. Ovalarmerte rør skal alltid legges med de to ankerene pekende rett opp slik de løftes. Hvis legging av rør avviker fra dette kan en få belastningsskader.
Kvaliteter
MUVA IG og FAVA IG fra størrelser 300mm lagerføres kun i beste kvalitet, det vil si MAX kvalitet.
Dimensjonering
Til grunn for dimensjonering ligger intern rapport nr. 1521 og 1554 fra Statens Vegvesen, Veglaboratoriet. Rørene tåler den ugunstigste av følgende belastninger:
– jordlast + 1 tonn/m2 jevnt fordelt last.
– jordlast + 26 tonn akseltrykk inkl. støttillegg.
Armering i rør er beregnet i henhold til NS 3473 ref. ny NS-EN 1992-1 med brudd og riss testing iht NS 3121. Rørene tilfredsstiller tetthetskrav NS 3121.
Tetthet
Rørene kan leveres tetthetsprøvet fra fabrikk, og merkes med T. Rørene tilfredstiller tetthetskrav satt i NS 3121. Skjøtene er utformet for bruk av glidering etter SIS 367611 for vanlige pakninger og SIS 367612 for oljebestandige pakninger.
(Text=xl)