Premod IG MAX Type 1 Ø=1000mm

Premod bunnseksjon type 1 er laget for betongrør i dimensjonene Ø150-300mm. Bunnseksjonen leveres i både A og G varianter for samtlige dimensjoner, samt A+G for Ø150-200mm. Det er også mulig å bruke PVC og DV rør til bunnseksjonen ved bruk av tilhørende Muffens.

Art.nr Benevning Variant Hovedløp mm Sideløp mm Produkthøyde mm Vekt kg Pris
20000 Premod IG Bseks A+G 150 150 860 1300 9 510,-
20010 Premod IG Bseks A+G 200 150 860 1340 9 510,-
20020 Premod IG Bseks A+G 200 200 860 1340 9 510,-
20100 Premod IG Bseks A 250 150 860 1360 9 510,-
20110 Premod IG Bseks A 250 200 860 1360 9 510,-
20120 Premod IG Bseks A 250 250 860 1360 9 510,-
20130 Premod IG Bseks A 300 200 860 1360 9 510,-
20140 Premod IG Bseks A 300 250 860 1360 9 510,-
20150 Premod IG Bseks A 300 300 860 1360 9 510,-
20200 Premod IG Bseks G 250 150 860 1360 9 510,-
20210 Premod IG Bseks G 250 200 860 1360 9 510,-
20220 Premod IG Bseks G 250 250 860 1360 9 510,-
20230 Premod IG Bseks G 300 200 860 1360 9 510,-
20240 Premod IG Bseks G 300 250 860 1360 9 510,-
20250 Premod IG Bseks G 300 300 860 1360 9 510,-

Bet-PVC overgang muffens

Art.nr Benevning Pris
60805 Bet-PVC Overg.Muffens 150mm 1 120,-
60810 Bet-PVC Overg.Muffens 200mm 1 710,-
60815 Bet-PVC Overg.Muffens 250mm 2 400,-
60820 Bet-PVC Overg.Muffens 300mm 2 780,-

Bet-DV overgang muffens

Art.nr Benevning Pris
50005 Bet-DV x-stream overg. Muffens 150mm 1 100,-
50010 Bet-DV x-stream overg.Muffens 200mm 1 540,-
50015 Bet-DV x-stream overg.Muffens 250mm 2 100,-
50020 Bet-DV x-stream overg.Muffens 300mm 2 450,-

Premod IG MAX Type 3 Ø=1000mm

Type 3 produseres på bestilling med renneløp og muffer i kumvegg for tilslutning av betongrør i ønsket posisjon.
Type 3 dekker hovedløp Ø 400 – 600 mm og sideløp Ø 150 – 600.

Art.nr Benevning Variant Hovedløp mm Sideløp mm Produkth. mm Vekt kg Pris
20300 Premod IG 3 90-270 gr 400 Valgfritt 1100 2000 22 950,-
20310 Premod IG 3 90-270 gr 500 Valgfritt 1100 2000 22 950,-
20320 Premod IG 3 90-270 gr 600 Maks Ø400 1100 2000 22 950,-

Premod IG MAX Type 4 Ø=1200mm

Type 4 produseres på bestilling med renneløp og muffer i kumvegg for tilslutning av betongrør i ønsket posisjon.

Type 4 dekker som regel hovedløp Ø 800 – 1200 mm og sideløp Ø 150 – 800 mm.
Kan også utføres med mindre hovedløp.

Art.nr Benevning Variant Hovedløp mm Sideløp mm Produkthøyde mm Vekt kg Pris
20350 Premod IG 4 90-270 gr 800 Valgfritt 1600 ca 4500 39 930,-
20360 Premod IG 4 135-225 gr 1000 Smårør 1600 ca 4500 39 930,-
20370 Premod IG 4 150-210 gr 1200 Smårør 1600 ca 4500 39 930,-