ØRG Infiltrasjonskum er en kum som er utviklet for enkel og brukervennlig håndtering av overflatevann. Kummen er laget for å infiltrere overflatevannet. Når det ikke er infiltrasjonskapasitet igjen vil vannet gå i overløpet til det ordinære overvannssytemet. Standard ØRG Infiltrasjonskum har en kapasitet på 4 l/s, men denne kan enkelt utvides til 8 l/s eller 12 l/s ved å sette inn flere rister. Ristene må dekkes helt med feks. grovpukk 16-22. Det anbefales min 3 m³. Kapasiteten tilfredstiller krav fra Norvar rapport 162/2008. Systemet er tilpasset Mini SKI, SKI 1000/1000 og SKI 1000/1500 som standard, men andre dimensjoner kan leveres på forespørsel.

Art.nr Benevning Innv. Dia mm Høyde mm Vekt kg Sandfangvolum Pris
21725 ØRG Infiltrasjonskum 650 1100 620 225 Liter 8 560,-
21727 ØRG Infiltrasjonskum 1000 1000 1000 390 Liter 9 840,-
21730 ØRG Infiltrasjonskum 1000 1500 1400 750 Liter 10 840,-