ØRG Infiltrasjonskum er en kum som er utviklet for enkel og brukervennlig håndtering av overflatevann. Kummen er laget for å infiltrere overflatevannet. Når det ikke er infiltrasjonskapasitet igjen vil vannet gå i overløpet til det ordinære overvannssytemet. Standard ØRG Infiltrasjonskum har en kapasitet på 4 l/s, men denne kan enkelt utvides til 8 l/s eller 12 l/s ved å sette inn flere rister. Ristene må dekkes helt med feks. grovpukk 16-22. Det anbefales min 3 m³. Kapasiteten tilfredstiller krav fra Norvar rapport 162/2008. Systemet er tilpasset Mini SKI, SKI 1000/1000 og SKI 1000/1500 som standard, men andre dimensjoner kan leveres på forespørsel.

Art.nr Benevning Innv. Dia mm Høyde mm Vekt kg Sandfangvolum Pris
21725 ØRG Infiltrasjonskum 650 1100 620 225 Liter 13 310,-
21727 ØRG Infiltrasjonskum 1000 1000 1000 390 Liter 15 300,-
21730 ØRG Infiltrasjonskum 1000 1500 1400 750 Liter 16 860,-