Muva mufferør

MUVA IG mufferør er et uarmert betongrør i dimensjonene Ø 150-400 mm. MUVA IG rør utgjør sammen med MUVA IG rørdeler et komplett system.

Merking
MUVA IG-merket med grønn farge angir MAX kvalitet, det vil si at produktet er produsert etter nye spesifikasjoner som sikrer høyere, dokumentert kvalitet. MUVA IG-merket med sort farge angir standard kvalitet.

Muva IG – T MAX Rør Overvann

Art.nr Benevning Diam. mm Lengde mm Overdek. m Utvn. dm. m Godstyk. mm Vekt kg Pris
10110 Muva  IG T Rør* 150 500 10 216 33 34 1 010,-
10115 Muva  IG T Rør* 150 1000 10 216 33 60 530,-
10125 Muva  IG T Rør* 200 500 8 274 37 50 1 330,-
10135 Muva  IG T Rør* 200 1500 8 274 37 137 860,-
10145 Muva  IG T Rør* 250 500 7 334 42 69 1 930,-
10155 Muva  IG T Rør* 250 1500 7 355 42 185 1 130,-
10165 Muva  IG T Rør 300 500 7 400 50 160 2 210,-
10175 Muva  IG T Rør 300 2000 7 422 61 360 1 540,-

*MAX kvalitet på disse rørene er bestillingsvare.

Muva IG – T MAX Rød Spillvann

Art.nr Benevning Diam. mm Lengde mm Overdek. m Utvn. dm. m Godstyk. mm Vekt kg Pris
10120 Muva IG T Rød* 150 1000 10 216 33 60 650.-
10140 Muva IG T Rød* 200 1500 8 274 37 137 970.-
10160 Muva IG T Rød* 250 1500 7 334 42 185 1 490.-
10180 Muva IG T Rød 300 2000 7 422 61 360 2 010.-

*MAX kvalitet på disse rørene er bestillingsvare.