Overgangsringer

Premod Overgangsringer brukes der det settes ned en bunnseksjon med diameter Ø1000mm, men der det også ønskes oppstigning av en større dimensjon. Overgangsringen kan leveres tilpasset alle standard kumringer i dimensjonene Ø1200-2000mm.

Art.nr Benevning Dimensjon mm Dimensjon mm Høyde mm Vekt kg Pris
21400 Premod Overg.Ring 1000 1200 300 470 4 850,-
21405 Premod Overg.Ring 1000 1200 500 675 5 080,-
21410 Premod Overg.Ring 1000 1200 1000 1040 7 180,-
21415 Premod Overg.Ring 1000 1400 300 615 7 420,-
21420 Premod Overg.Ring 1000 1400 500 805 8 520,-
21425 Premod Overg.Ring 1000 1400 1000 1280 11 250,-
21430 Premod Overg.Ring 1000 1600 300 880 6 780,-
21435 Premod Overg.Ring 1000 1600 500 1110 8 130,-
21440 Premod Overg.Ring 1000 1600 1000 1690 10 250,-
21445 Premod Overg.Ring 1000 2000 500 1915 12 280,-
21450 Premod Overg.Ring 1000 2000 1000 2785 16 990,-