Overgangsringer

Premod Overgangsringer brukes der det settes ned en bunnseksjon med diameter Ø1000mm, men der det også ønskes oppstigning av en større dimensjon. Overgangsringen kan leveres tilpasset alle standard kumringer i dimensjonene Ø1200-2000mm.

Art.nr Benevning Dimensjon mm Dimensjon mm Høyde mm Vekt kg Pris
21400 Premod Overg.Ring 1000 1200 300 470 3 270,-
21405 Premod Overg.Ring 1000 1200 500 675 3 430,-
21410 Premod Overg.Ring 1000 1200 1000 1040 4 850,-
21415 Premod Overg.Ring 1000 1400 300 615 5 010,-
21420 Premod Overg.Ring 1000 1400 500 805 5 750,-
21425 Premod Overg.Ring 1000 1400 1000 1280 7 600,-
21430 Premod Overg.Ring 1000 1600 300 880 4 480,-
21435 Premod Overg.Ring 1000 1600 500 1110 5 480,-
21440 Premod Overg.Ring 1000 1600 1000 1690 6 920,-
21445 Premod Overg.Ring 1000 2000 500 1915 9 160,-
21450 Premod Overg.Ring 1000 2000 1000 2785 12 670,-