Overgangsringer

Premod Overgangsringer brukes der det settes ned en bunnseksjon med diameter Ø1000mm, men der det også ønskes oppstigning av en større dimensjon. Overgangsringen kan leveres tilpasset alle standard kumringer i dimensjonene Ø1200-2000mm.

Art.nr Benevning Dimensjon mm Dimensjon mm Høyde mm Vekt kg Pris
21400 Premod Overg.Ring 1000 1200 300 470 4 220,-
21405 Premod Overg.Ring 1000 1200 500 675 4 420,-
21410 Premod Overg.Ring 1000 1200 1000 1040 6 250,-
21415 Premod Overg.Ring 1000 1400 300 615 6 460,-
21420 Premod Overg.Ring 1000 1400 500 805 7 410,-
21425 Premod Overg.Ring 1000 1400 1000 1280 9 790,-
21430 Premod Overg.Ring 1000 1600 300 880 5 900,-
21435 Premod Overg.Ring 1000 1600 500 1110 7 070,-
21440 Premod Overg.Ring 1000 1600 1000 1690 8 920,-
21445 Premod Overg.Ring 1000 2000 500 1915 11 170,-
21450 Premod Overg.Ring 1000 2000 1000 2785 15 450,-