Mellomdekksringer

Premod mellomdekksringer brukes vanligvis i høye kummer som ekstra sikkerhet mot å falle helt ned i kummen. Dersom kummen er veldig høy er det mulig å bruke flere mellomdekksringer. Mellomdekke kan leveres til alle våre standard kumringer i dimensjonene Ø1000-2000mm. Det er også mulig å levere mellomdekket med fastmontert rist.

Art.nr Benevning Kumring dia. mm Vekt kg Pris
21460 Mellomdekke Istøpt 1000 300 3 130,-
21465 Mellomdekke Istøpt 1200 430 3 260,-
21470 Mellomdekke Istøpt 1400 580 3 400,-
21475 Mellomdekke Istøpt 1600 760 3 520,-
21480 Mellomdekke Istøpt 2000 1180 4 000,-