TERRENGSLUKPLATE

Med kravene om fast dekke rundt kummer i grøft har Østraadt Rør Gruppen kommet med en løsning som skal gjøre jobben enkelt for utførende.

Terrengslukplaten ble utviklet for å gjøre jobben med grøfterens enklere.
Jobben med grøfterens og installasjon av fast dekke kan nå gjøres i en operasjon.
Man gjør seg ferdig der og da.

Østraadt Rør Gruppen har laget en kjøresterk terrengslukplate som vil være til hjelp med begroing rundt kum, samt beskytte Ø650mm kuppelrist ved kantklipping.

Platen er beregnet for å ligge i grøften, mellom vei og sykkel/gangvei og har en størrelse på 1600x1600mm.
Platen har en godstykkelse på senter plate 120mm. Høyeste punkt har en tykkelse på 282mm og vekten er 920kg pr. stk.
Utsparingen i platen har diameter 810mm.

For å forhindre utvasking, kan en benytte avsluttningsdragere.
Disse settes medstrøms.
Terrengslukplaten må i så tilfelle plasseres med litt motfall, slik at vannet renner tilbake mot kum.

Mål for avsluttningsdrager:  L:1600mm H: 280mm T:120mm

Art.nr Benevning Lengde/Bredde mm Maks høyde mm Min. høyde mm Utsparing mm Vekt kg Pris
30160 Terrengslukplate med utsparing 1600/1600 282 120 810 920 10 020,-