Østraadt Rør Gruppen registrerer behov for større kapasitet i rørene og lanserer Boks Kulvert som en løsning som gir økt kapasitet uten å øke behovet for dypere grøfter.

Boks kulvert har flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle rør:

  • Steder der avløpet har begrenset utløpsterskel kan en boks kulvert med en bred terskel og lav byggehøyde være en alternativ løsning til rør.
  • Boks kulvert er godt egnet som undergang for dyr.
  • Boks kulvert kan brukes som større kabelkanaler, ventilasjonskanaler, fjernvarme, varmt vann, oljekanal og nød/rømningsvei.
  • Den kan monteres slik at den vil få mindre innvirkning på nedstrøms-/utstrømshastighet på vannet sammenlignet med bruk av rør.
  • Kulverten har fordeler hvor det er liten plass i grøften eller fjellgrøft.

Boks kulvert kan leveres i mer enn 300 forskjellige varianter, med høyde  fra 500-3000mm og bredde fra 500-4000mm.
Kan leveres med 3 forskjellige veggtykkelser, 200mm, 250mm og 300mm.
De største påkjenningen på en boks kulvert er gulv, tak og i hjørner. Stresstester på kulvert viser viktigheten av ekstra styrke på disse stedene.

Kan også leveres med avlastingsplater etter ønske.

Ta kontakt for pris og mer informasjon.