Østraadt Rør Gruppen registrerer behov for større kapasitet i rørene og lanserer Boks Kulvert som en løsning som gir økt kapasitet uten å øke behovet for dypere grøfter.

Boks kulvert har flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle rør:

  • Steder der avløpet har begrenset utløpsterskel kan en boks kulvert med en bred terskel og lav byggehøyde være en alternativ løsning til rør.
  • Boks kulvert er godt egnet som undergang for dyr.
  • Boks kulvert kan brukes som større kabelkanaler, ventilasjonskanaler, fjernvarme, varmt vann, oljekanal og nød/rømningsvei.
  • Den kan monteres slik at den vil få mindre innvirkning på nedstrøms-/utstrømshastighet på vannet sammenlignet med bruk av rør.
  • Kulverten har fordeler hvor det er liten plass i grøften eller fjellgrøft. En kulvert med innvendige mål 1,5×2,0m vil ha like stort areal som et Ø2000mm rør.

Boks kulvert leveres i forskjellige dimensjoner og kan også leveres med avlastningsplater etter ønske.

Ta kontakt for pris og mer informasjon.